Danh sách tiểu hành tinh/470901–471000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470901 2009 CF47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470902 2009 CD49 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470903 2009 CH49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470904 2009 CV52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470905 2009 CX57 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470906 2009 CQ58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470907 2009 CQ60 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470908 2009 DB44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470909 2009 DK46 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
470910 2009 DH48 27/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
470911 2009 DF52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470912 2009 DH72 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470913 2009 DK78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470914 2009 DN80 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
470915 2009 DT88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470916 2009 DE92 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470917 2009 DN97 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470918 2009 DA101 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470919 2009 DD102 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470920 2009 DG105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470921 2009 DG130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470922 2009 DQ132 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470923 2009 EE5 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470924 2009 EY24 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470925 2009 EO28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470926 2009 EF31 03/03/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470927 2009 FZ 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
470928 2009 FM2 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
470929 2009 FR13 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470930 2009 FP26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470931 2009 FZ41 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470932 2009 FN50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470933 2009 FY67 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470934 2009 HS4 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470935 2009 HA7 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470936 2009 HJ12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470937 2009 HY37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470938 2009 HH63 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
470939 2009 HA64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470940 2009 HE71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470941 2009 HO92 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470942 2009 HV98 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470943 2009 HY100 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
470944 2009 HA103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,8 km MPC · JPL
470945 2009 HN106 26/04/2009 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
470946 2009 HS106 21/04/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
470947 2009 KE12 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470948 2009 KW12 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470949 2009 KD30 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470950 2009 KO37 27/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470951 2009 LS 12/06/2009 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
470952 2009 OM10 01/07/2009 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
470953 2009 OT10 27/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
470954 2009 PQ5 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470955 2009 PQ17 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470956 2009 PC20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470957 2009 PL20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470958 2009 QP1 16/08/2009 Tzec Maun F. Tozzi 820 m MPC · JPL
470959 2009 QM12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470960 2009 QU13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470961 2009 QG15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470962 2009 QZ24 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
470963 2009 QB25 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470964 2009 QU33 27/08/2009 Plana F. Fratev 650 m MPC · JPL
470965 2009 QL40 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
470966 2009 QQ49 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470967 2009 RF16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
470968 2009 RE29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470969 2009 RJ33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
470970 2009 RE35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470971 2009 RR41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470972 2009 RJ48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470973 2009 RL48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470974 2009 RS65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470975 2009 SC15 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 190 m MPC · JPL
470976 2009 SU17 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
470977 2009 SJ22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
470978 2009 SD29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470979 2009 SG56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470980 2009 SN56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470981 2009 SM57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470982 2009 SS57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470983 2009 ST58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470984 2009 SV58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470985 2009 SL59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470986 2009 SS71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
470987 2009 SV82 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470988 2009 SG99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 630 m MPC · JPL
470989 2009 SW103 25/09/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 860 m MPC · JPL
470990 2009 SU108 18/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
470991 2009 SH126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470992 2009 SB128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
470993 2009 SE129 28/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470994 2009 SY129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
470995 2009 SK130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470996 2009 SW137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470997 2009 SK139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470998 2009 SX142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470999 2009 SU147 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
471000 2009 SE164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also