Danh sách tiểu hành tinh/471801–471900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471801 2012 VU90 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471802 2012 VL92 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471803 2012 VU97 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471804 2012 VS99 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471805 2012 VX99 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471806 2012 VA104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471807 2012 VB104 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471808 2012 VJ105 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471809 2012 VN111 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471810 2012 VV112 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471811 2012 WB7 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471812 2012 WK11 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471813 2012 WX11 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471814 2012 WF12 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471815 2012 WH12 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471816 2012 WD15 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471817 2012 WM16 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471818 2012 WW16 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471819 2012 WQ29 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471820 2012 WO34 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471821 2012 XD1 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471822 2012 XZ5 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471823 2012 XS10 24/11/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471824 2012 XU35 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471825 2012 XF37 18/09/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
471826 2012 XR39 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471827 2012 XQ43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471828 2012 XG46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471829 2012 XT56 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471830 2012 XW58 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471831 2012 XQ61 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471832 2012 XD62 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471833 2012 XV64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471834 2012 XQ69 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471835 2012 XG70 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471836 2012 XZ74 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
471837 2012 XM80 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471838 2012 XM83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471839 2012 XN84 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471840 2012 XC86 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471841 2012 XB94 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471842 2012 XH105 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
471843 2012 XH106 02/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
471844 2012 XX116 31/12/2008 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
471845 2012 XX133 14/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
471846 2012 XJ135 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,8 km MPC · JPL
471847 2012 XO139 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471848 2012 XQ140 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471849 2012 XQ143 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
471850 2012 XV144 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471851 2012 XK147 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471852 2012 XX152 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471853 2012 XD154 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471854 2012 YQ2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471855 2013 AV3 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471856 2013 AL4 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
471857 2013 AS5 10/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
471858 2013 AS7 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471859 2013 AY8 01/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471860 2013 AM9 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471861 2013 AP11 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471862 2013 AU11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471863 2013 AH17 18/10/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
471864 2013 AY28 16/10/2011 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
471865 2013 AH29 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471866 2013 AO30 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471867 2013 AF32 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471868 2013 AA36 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471869 2013 AD38 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471870 2013 AN38 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471871 2013 AP41 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471872 2013 AR50 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471873 2013 AQ52 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471874 2013 AZ53 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
471875 2013 AV58 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471876 2013 AF59 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471877 2013 AY73 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471878 2013 AF91 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
471879 2013 AE96 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
471880 2013 AO97 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471881 2013 AZ98 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471882 2013 AG102 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471883 2013 AS111 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471884 2013 AF112 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
471885 2013 AD115 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471886 2013 AO116 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471887 2013 AO119 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471888 2013 AZ122 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471889 2013 AC126 29/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
471890 2013 AR130 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471891 2013 AU161 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
471892 2013 AY162 14/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
471893 2013 AK170 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471894 2013 AZ170 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471895 2013 AP173 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471896 2013 AO174 17/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
471897 2013 BC8 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471898 2013 BJ25 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471899 2013 BL31 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471900 2013 BY34 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL