Danh sách tiểu hành tinh/470801–470900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470801 2008 VG1 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
470802 2008 VS1 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470803 2008 VA2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470804 2008 VJ2 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470805 2008 VY2 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470806 2008 VZ2 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470807 2008 VC5 06/11/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
470808 2008 VF14 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470809 2008 VE16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470810 2008 VR18 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470811 2008 VE38 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470812 2008 VK45 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470813 2008 VW49 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470814 2008 VV64 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
470815 2008 VM67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470816 2008 VF73 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470817 2008 WD7 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470818 2008 WV12 18/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
470819 2008 WN23 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
470820 2008 WN34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470821 2008 WT44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470822 2008 WP59 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470823 2008 WQ59 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470824 2008 WB64 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470825 2008 WF65 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470826 2008 WA68 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470827 2008 WC69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470828 2008 WO69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470829 2008 WY74 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470830 2008 WB83 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470831 2008 WO94 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470832 2008 WW107 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470833 2008 WO108 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470834 2008 WR109 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470835 2008 WA115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470836 2008 WT115 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470837 2008 WF136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470838 2008 XN1 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470839 2008 XV5 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
470840 2008 XA11 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470841 2008 XJ13 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470842 2008 XM21 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470843 2008 XD33 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470844 2008 XZ51 04/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470845 2008 XE54 01/12/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
470846 2008 XB55 06/12/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
470847 2008 YY9 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470848 2008 YH12 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470849 2008 YS18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470850 2008 YH40 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470851 2008 YO42 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470852 2008 YY47 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470853 2008 YX49 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
470854 2008 YX52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470855 2008 YW53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470856 2008 YX53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470857 2008 YM73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470858 2008 YE96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470859 2008 YV106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
470860 2008 YT107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470861 2008 YH114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470862 2008 YW142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470863 2008 YX144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470864 2008 YV148 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
470865 2008 YK156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470866 2008 YK158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,2 km MPC · JPL
470867 2008 YU158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
470868 2008 YX166 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470869 2009 AT13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470870 2009 AG24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470871 2009 AO27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470872 2009 AY32 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470873 2009 AR43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470874 2009 AQ46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470875 2009 BX11 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470876 2009 BG28 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
470877 2009 BP28 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470878 2009 BK30 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470879 2009 BP36 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470880 2009 BC45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470881 2009 BG45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470882 2009 BE46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470883 2009 BT50 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470884 2009 BC55 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470885 2009 BR57 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470886 2009 BS68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470887 2009 BS89 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470888 2009 BV120 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
470889 2009 BN138 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470890 2009 BE143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470891 2009 BX165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470892 2009 BH166 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470893 2009 BQ175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470894 2009 BT187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
470895 2009 BL189 18/01/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470896 2009 CR11 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470897 2009 CO16 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470898 2009 CM23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470899 2009 CH36 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470900 2009 CA42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL