Danh sách tiểu hành tinh/470701–470800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470701 2008 TM65 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470702 2008 TN79 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470703 2008 TC92 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470704 2008 TG112 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
470705 2008 TK124 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470706 2008 TO137 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470707 2008 TU138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470708 2008 TM157 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470709 2008 TU164 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470710 2008 TQ170 09/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
470711 2008 TJ173 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470712 2008 TC177 09/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
470713 2008 TA189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470714 2008 TX189 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
470715 2008 UE2 22/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 820 m MPC · JPL
470716 2008 UX2 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470717 2008 UE3 29/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470718 2008 UZ9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470719 2008 UZ17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470720 2008 UH34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470721 2008 UT36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470722 2008 UK37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470723 2008 UD39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470724 2008 UF39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470725 2008 UB43 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470726 2008 UK47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470727 2008 UQ55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470728 2008 UR65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470729 2008 UM66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
470730 2008 UC67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470731 2008 UN70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470732 2008 UK73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470733 2008 UU76 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470734 2008 UD78 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470735 2008 UA79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
470736 2008 UA93 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470737 2008 UA98 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470738 2008 UV108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470739 2008 UC109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470740 2008 UL110 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470741 2008 UP113 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
470742 2008 UJ117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470743 2008 UK120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470744 2008 UN120 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470745 2008 UB124 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470746 2008 UH127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470747 2008 UW128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470748 2008 UM129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470749 2008 UP131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470750 2008 UX131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
470751 2008 UB140 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470752 2008 UK141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470753 2008 UN143 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470754 2008 UK147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470755 2008 UF152 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470756 2008 UZ157 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470757 2008 UD164 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470758 2008 UC168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470759 2008 UE169 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470760 2008 UL169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470761 2008 UX195 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470762 2008 US198 29/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
470763 2008 UZ202 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
470764 2008 UN203 10/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470765 2008 UP203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
470766 2008 UG209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470767 2008 US221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470768 2008 UU231 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470769 2008 UK240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470770 2008 UR244 08/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
470771 2008 UV244 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470772 2008 UZ248 30/09/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
470773 2008 UV250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470774 2008 UJ255 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470775 2008 UJ257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470776 2008 UU258 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470777 2008 UA262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470778 2008 UU263 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470779 2008 UO266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
470780 2008 UC273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470781 2008 UT276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470782 2008 UE287 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470783 2008 UD289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470784 2008 UX297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470785 2008 UX299 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470786 2008 UN301 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
470787 2008 US302 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470788 2008 UR313 30/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470789 2008 UT315 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470790 2008 UO322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470791 2008 UP324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470792 2008 UD343 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470793 2008 UE343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470794 2008 UY347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470795 2008 UU350 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470796 2008 UR357 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
470797 2008 UV359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470798 2008 UJ361 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470799 2008 UV365 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470800 2008 UW369 31/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL