Danh sách tiểu hành tinh/471201–471300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471201 2010 TF7 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471202 2010 TS13 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471203 2010 TJ75 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471204 2010 TN144 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471205 2010 TX161 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471206 2010 UT9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471207 2010 UP26 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471208 2010 UU56 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471209 2010 UK106 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
471210 2010 VW11 03/11/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 386 km MPC · JPL
471211 2010 VE13 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471212 2010 VE37 04/11/2010 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
471213 2010 VQ88 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471214 2010 VT112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
471215 2010 VM115 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
471216 2010 VT162 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
471217 2010 VJ178 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471218 2010 VX205 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471219 2010 WS9 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471220 2010 WX27 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
471221 2010 WH29 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471222 2010 XN44 30/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471223 2010 XJ46 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471224 2010 XO64 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471225 2011 AZ8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471226 2011 AT12 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471227 2011 AE14 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
471228 2011 AG16 04/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471229 2011 AX24 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471230 2011 AK31 17/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
471231 2011 AV36 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471232 2011 AS44 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471233 2011 AF52 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471234 2011 AO56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471235 2011 AQ56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471236 2011 AV70 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471237 2011 AC72 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31 km MPC · JPL
471238 2011 BF 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471239 2011 BN15 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471240 2011 BT15 24/01/2011 Haleakala Pan-STARRS APO · 160 m MPC · JPL
471241 2011 BX18 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
471242 2011 BT23 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471243 2011 BU27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471244 2011 BU38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471245 2011 BO60 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471246 2011 BC61 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471247 2011 BT74 15/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471248 2011 BG89 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471249 2011 BN90 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471250 2011 BG93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
471251 2011 BG94 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471252 2011 BD138 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471253 2011 BB149 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471254 2011 CM 28/01/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
471255 2011 CZ10 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471256 2011 CU16 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471257 2011 CW49 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471258 2011 CE63 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471259 2011 CX66 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
471260 2011 CR67 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471261 2011 CV86 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471262 2011 DT5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471263 2011 DB14 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471264 2011 DY39 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471265 2011 DN42 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471266 2011 EV38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471267 2011 EO43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471268 2011 EP71 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471269 2011 EG86 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471270 2011 FU3 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
471271 2011 FZ6 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471272 2011 FY9 27/03/2011 La Silla La Silla Obs. 84 km MPC · JPL
471273 2011 FU10 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471274 2011 FG17 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471275 2011 FX30 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471276 2011 FT33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471277 2011 FX33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471278 2011 FC58 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471279 2011 FD65 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471280 2011 FU71 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471281 2011 FT97 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471282 2011 FG98 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471283 2011 FH105 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471284 2011 GX2 14/03/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471285 2011 GW4 14/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471286 2011 GU7 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471287 2011 GA26 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471288 2011 GM27 02/04/2011 La Silla La Silla Obs. cubewano ( 423 km MPC · JPL
471289 2011 GJ34 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471290 2011 GX34 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471291 2011 GV60 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471292 2011 GJ64 05/04/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471293 2011 GW64 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471294 2011 GK70 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471295 2011 GK74 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471296 2011 GP83 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471297 2011 GM85 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471298 2011 HD3 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471299 2011 HM11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471300 2011 HZ12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL