Danh sách tiểu hành tinh/472201–472300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472201 2014 EK10 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472202 2014 EU10 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472203 2014 EX13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472204 2014 EY15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472205 2014 EJ17 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472206 2014 EQ17 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
472207 2014 EU20 20/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
472208 2014 EY21 16/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
472209 2014 EE22 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472210 2014 EJ22 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472211 2014 EL26 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
472212 2014 EM29 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472213 2014 EM38 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472214 2014 EF39 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472215 2014 EH39 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472216 2014 EH46 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472217 2014 EH47 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472218 2014 EA48 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472219 2014 FB 16/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
472220 2014 FB3 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472221 2014 FK4 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472222 2014 FN4 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472223 2014 FV45 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472224 2014 FR49 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
472225 2014 FD51 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472226 2014 FU53 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472227 2014 FF64 16/10/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
472228 2014 FL64 18/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
472229 2014 FD66 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
472230 2014 FG66 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
472231 2014 FU71 28/03/2014 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. cubewano ( 352 km MPC · JPL
472232 2014 FW71 27/03/2014 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. cubewano ( 307 km MPC · JPL
472233 2014 GG32 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472234 2014 GA41 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472235 Zhulong 2014 GE45 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS res · 233 km MPC · JPL
472236 2014 HF12 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
472237 2014 HE43 25/10/2011 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
472238 2014 HZ77 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472239 2014 HS119 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472240 2014 HM141 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472241 2014 HH146 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472242 2014 JO69 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472243 2014 KJ2 05/11/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
472244 2014 KY9 30/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
472245 2014 KE78 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472246 2014 LF10 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472247 2014 LH18 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472248 2014 MH19 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
472249 2014 MW39 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472250 2014 MD41 07/02/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
472251 2014 MX57 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472252 2014 MP58 25/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472253 2014 NA 21/01/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
472254 2014 OH49 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472255 2014 ON69 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472256 2014 OM108 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472257 2014 OG208 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472258 2014 OP222 17/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
472259 2014 PU5 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472260 2014 QR169 06/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472261 2014 QH364 12/02/2011 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
472262 2014 QN441 18/08/2014 Cerro Tololo-DEC CTIO-DES 212 km MPC · JPL
472263 2014 RP12 06/09/2014 SONEAR SONEAR Obs. 810 m MPC · JPL
472264 2014 SF128 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
472265 2014 SR303 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 25 km MPC · JPL
472266 2014 SR338 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
472267 2014 TC34 27/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472268 2014 TN35 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
472269 2014 TF49 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472270 2014 UJ1 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
472271 2014 UM33 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey cubewano ( 509 km MPC · JPL
472272 2014 UY34 19/11/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472273 2014 UK51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472274 2014 UC84 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472275 2014 UG116 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472276 2014 UN132 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472277 2014 UO140 08/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
472278 2014 UB170 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472279 2014 UW192 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472280 2014 UY197 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472281 2014 UG209 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472282 2014 VW10 05/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
472283 2014 WK4 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
472284 2014 WP49 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
472285 2014 WW62 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472286 2014 WQ71 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472287 2014 WU119 14/05/2013 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
472288 2014 WT120 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472289 2014 WM124 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472290 2014 WT165 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472291 2014 WG195 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472292 2014 WK205 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472293 2014 WX353 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472294 2014 WB355 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472295 2014 WW362 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
472296 2014 WP389 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
472297 2014 WR389 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
472298 2014 WP393 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
472299 2014 WC428 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
472300 2014 WN429 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL