Danh sách tiểu hành tinh/471101–471200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471101 2010 AE106 12/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
471102 2010 BO2 16/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
471103 2010 BR14 16/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
471104 2010 BT40 19/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
471105 2010 BN55 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
471106 2010 BY70 23/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
471107 2010 BX93 27/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471108 2010 CL1 09/02/2010 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
471109 Vladobahýl 2010 CO12 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 890 m MPC · JPL
471110 2010 CT19 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471111 2010 CJ20 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471112 2010 CO33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471113 2010 CK41 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471114 2010 CE61 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471115 2010 CE63 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471116 2010 CJ75 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471117 2010 CC99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471118 2010 CW114 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471119 2010 CD125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471120 2010 CX137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471121 2010 CQ160 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471122 2010 CJ184 15/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471123 2010 CO213 02/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
471124 2010 CU225 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
471125 2010 CG248 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471126 2010 DL5 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471127 2010 DS11 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471128 2010 DN13 15/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471129 2010 DQ40 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471130 2010 DO41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471131 2010 DZ50 21/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471132 2010 DD79 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471133 2010 EC9 04/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
471134 2010 ET21 05/03/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471135 2010 ER25 10/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
471136 2010 EO65 09/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 56 km MPC · JPL
471137 2010 ET65 13/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 423 km MPC · JPL
471138 2010 EY69 13/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
471139 2010 EK100 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
471140 2010 EX104 16/02/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
471141 2010 ED111 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471142 2010 ET123 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471143 Dziewanna 2010 EK139 13/03/2010 Las Campanas A. Udalski, S. S. Sheppard, M. Kubiak, C. Trujillo res · 735 km MPC · JPL
471144 2010 FY 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471145 2010 FD1 19/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471146 2010 FY2 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471147 2010 FA12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471148 2010 FL26 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471149 2010 FB49 17/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 154 km MPC · JPL
471150 2010 FC49 18/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 321 km MPC · JPL
471151 2010 FD49 19/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte res · 255 km MPC · JPL
471152 2010 FE49 19/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 222 km MPC · JPL
471153 2010 FV56 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471154 2010 FQ88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471155 2010 GF65 14/04/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 168 km MPC · JPL
471156 2010 GZ73 14/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
471157 2010 GS97 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471158 2010 GQ110 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471159 2010 GK153 15/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
471160 2010 GK173 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471161 2010 HM13 17/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
471162 2010 HO37 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471163 2010 HD57 25/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
471164 2010 HZ57 25/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
471165 2010 HE79 21/04/2010 Las Campanas S. S. Sheppard, R. Poleski, A. Udalski, C. Trujillo 423 km MPC · JPL
471166 2010 HK107 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471167 2010 HF109 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471168 2010 JU3 01/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
471169 2010 JZ22 04/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
471170 2010 JE45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471171 2010 JT47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471172 2010 JC80 12/05/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte res · 293 km MPC · JPL
471173 2010 JR84 24/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471174 2010 JZ113 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471175 2010 JY131 13/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
471176 2010 JW151 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471177 2010 JP155 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471178 2010 JW157 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471179 2010 KW20 17/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471180 2010 KF23 18/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
471181 2010 KM35 19/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471182 2010 LD33 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
471183 2010 LE61 24/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471184 2010 LT62 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471185 2010 LH68 25/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471186 2010 MH80 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471187 2010 ND5 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471188 2010 NT13 02/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471189 2010 NZ13 02/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471190 2010 NQ56 10/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
471191 2010 NJ83 01/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
471192 2010 ND118 24/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471193 2010 OC74 01/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471194 2010 OM107 03/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471195 2010 PS46 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
471196 2010 PK66 14/08/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte cubewano ( 386 km MPC · JPL
471197 2010 RT59 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
471198 2010 SM 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471199 2010 SC19 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471200 2010 SB23 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL