Danh sách tiểu hành tinh/470201–470300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470201 2006 VF57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470202 2006 VD60 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470203 2006 VF72 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
470204 2006 VV78 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470205 2006 VZ110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470206 2006 VQ112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470207 2006 VK119 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470208 2006 VJ139 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470209 2006 VG143 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
470210 2006 VW170 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470211 2006 VE173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470212 2006 WM19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470213 2006 WH23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470214 2006 WF29 22/11/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,5 km MPC · JPL
470215 2006 WP29 22/11/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
470216 2006 WL30 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470217 2006 WS31 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470218 2006 WJ32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
470219 2006 WZ39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470220 2006 WD49 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470221 2006 WD85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470222 2006 WG88 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470223 2006 WV97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470224 2006 WA98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470225 2006 WM98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470226 2006 WO100 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
470227 2006 WR100 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
470228 2006 WN105 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470229 2006 WY108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470230 2006 WX119 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470231 2006 WB129 22/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470232 2006 WM130 28/11/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
470233 2006 WO156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470234 2006 WF157 22/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
470235 2006 WK170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470236 2006 WR172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470237 2006 WV172 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470238 2006 WJ192 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470239 2006 WE195 29/11/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
470240 2006 WK202 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470241 2006 XS5 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470242 2006 XD26 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470243 2006 XM37 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470244 2006 XQ44 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470245 2006 XZ62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470246 2006 XE63 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470247 2006 XA71 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470248 2006 XP71 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470249 2006 XX71 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470250 2006 XP72 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470251 2006 YQ 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470252 2006 YJ7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
470253 2006 YW30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470254 2006 YW35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470255 2006 YN37 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470256 2006 YP42 23/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470257 2006 YQ54 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470258 2006 YV55 25/12/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
470259 2007 AF7 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470260 2007 AX10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470261 2007 AP16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470262 2007 AV30 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470263 2007 BJ3 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470264 2007 BL4 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470265 2007 BX7 17/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470266 2007 BM23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470267 2007 BJ38 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
470268 2007 BR53 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
470269 2007 BP56 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470270 2007 BL59 16/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
470271 2007 BH61 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470272 2007 BX75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470273 2007 BP76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470274 2007 CL38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470275 2007 CC48 15/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
470276 2007 CS52 10/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
470277 2007 CU53 15/02/2007 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
470278 2007 DO5 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470279 2007 DX11 17/01/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
470280 2007 DF14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470281 2007 DB45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470282 2007 DN49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470283 2007 DJ86 22/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
470284 2007 ED82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
470285 2007 EB85 12/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470286 2007 EQ87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
470287 2007 EY91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470288 2007 EW134 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
470289 2007 EM135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470290 2007 EF138 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470291 2007 EX151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470292 2007 EZ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
470293 2007 EF224 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470294 2007 FA38 25/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470295 2007 GK 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470296 2007 GT9 11/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
470297 2007 GW18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470298 2007 GU37 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470299 2007 GH46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470300 2007 GB49 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL