Danh sách tiểu hành tinh/470001–470100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470001 2006 KW119 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470002 2006 KW137 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,5 km MPC · JPL
470003 2006 LK3 04/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470004 2006 MJ10 22/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
470005 2006 OD21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470006 2006 OG21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
470007 2006 OQ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470008 2006 QP70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470009 2006 QS110 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470010 2006 QV130 20/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
470011 2006 QT141 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470012 2006 QD144 31/08/2006 Marly Naef Obs. 2,8 km MPC · JPL
470013 2006 QU158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470014 2006 QB183 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470015 2006 RO7 12/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
470016 2006 RQ7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470017 2006 RH46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470018 2006 RK46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470019 2006 RS52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470020 2006 RE62 29/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470021 2006 RL63 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470022 2006 RR72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470023 2006 RM73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470024 2006 RK80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470025 2006 RQ80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470026 2006 RD102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470027 2006 RC103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica cubewano ( 293 km MPC · JPL
470028 2006 SB4 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470029 2006 SG4 16/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
470030 2006 SJ7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470031 2006 SX10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470032 2006 ST13 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
470033 2006 SB16 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470034 2006 SL17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470035 2006 SA33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470036 2006 SB36 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
470037 2006 SB58 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470038 2006 SF62 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470039 2006 SG79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470040 2006 SG95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470041 2006 SC97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470042 2006 SJ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470043 2006 SC111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
470044 2006 SP128 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470045 2006 SX130 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
470046 2006 SL132 16/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
470047 2006 SR165 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
470048 2006 SN169 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
470049 2006 SZ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470050 2006 SY181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
470051 2006 SS183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470052 2006 SH186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470053 2006 SP195 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470054 2006 SX203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470055 2006 SJ207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470056 2006 SG209 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470057 2006 SD214 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470058 2006 SX214 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470059 2006 SP217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470060 2006 SL223 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470061 2006 SX228 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470062 2006 SK239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
470063 2006 SH240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470064 2006 ST241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470065 2006 SQ254 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470066 2006 SB257 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470067 2006 SH261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470068 2006 SQ273 27/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
470069 2006 ST278 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470070 2006 SD281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
470071 2006 SZ289 27/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470072 2006 SP297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470073 2006 SM310 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470074 2006 SK314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470075 2006 SS321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470076 2006 SQ327 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470077 2006 SQ331 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470078 2006 SH343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470079 2006 SP354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470080 2006 SU354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470081 2006 SM355 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470082 2006 SY359 18/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
470083 2006 SG369 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 140 km MPC · JPL
470084 2006 SH380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
470085 2006 SL380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
470086 2006 SH383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
470087 2006 SN388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
470088 2006 SZ388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
470089 2006 SU397 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470090 2006 SN402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470091 2006 SC403 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470092 2006 SM406 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470093 2006 SR406 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
470094 2006 TY15 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470095 2006 TU16 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470096 2006 TR19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470097 2006 TF25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470098 2006 TL30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470099 2006 TT33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470100 2006 TU36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL