Danh sách tiểu hành tinh/469901–470000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469901 2005 WA89 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
469902 2005 WF99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469903 2005 WL163 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469904 2005 WZ163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469905 2005 WF176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469906 2005 WL191 22/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
469907 2005 XO11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469908 2005 XV22 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
469909 2005 YR42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469910 2005 YW49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469911 2005 YR51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469912 2005 YN77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469913 2005 YR86 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469914 2005 YE87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
469915 2005 YA89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469916 2005 YL91 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
469917 2005 YJ132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469918 2005 YV155 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469919 2005 YS161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469920 2005 YC165 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
469921 2005 YZ169 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469922 2005 YN177 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469923 2005 YZ191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469924 2005 YV207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469925 2005 YO209 24/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
469926 2005 YR228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469927 2005 YU269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469928 2005 YS271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469929 2006 AK8 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
469930 2006 AO11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469931 2006 AH43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469932 2006 AL46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469933 2006 AV48 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469934 2006 AZ59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469935 2006 AO61 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469936 2006 AN75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469937 2006 BF16 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
469938 2006 BK27 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469939 2006 BX40 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
469940 2006 BF61 02/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469941 2006 BN62 23/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
469942 2006 BB68 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469943 2006 BS73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469944 2006 BX88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469945 2006 BY92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469946 2006 BG103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469947 2006 BR110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469948 2006 BT111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469949 2006 BR112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469950 2006 BF142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469951 2006 BY144 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469952 2006 BN155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469953 2006 BB171 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469954 2006 BY175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469955 2006 BH200 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469956 2006 BB211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469957 2006 BF221 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469958 2006 CC9 01/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
469959 2006 CF64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469960 2006 DG5 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469961 2006 DD29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469962 2006 DF43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469963 2006 DZ56 24/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469964 2006 DX79 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469965 2006 DR88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469966 2006 DF93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469967 2006 DJ93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469968 2006 DK99 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469969 2006 DO120 21/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
469970 2006 DK151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469971 2006 DM156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469972 2006 DZ194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469973 2006 DK195 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469974 2006 DZ208 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469975 2006 DD216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469976 2006 EE9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469977 2006 EF55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469978 2006 FC 18/03/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
469979 2006 FF49 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469980 2006 GT1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
469981 2006 HO8 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469982 2006 HE22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469983 2006 HR40 21/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
469984 2006 HM41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469985 2006 HV100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469986 2006 HV103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469987 2006 HJ123 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 293 km MPC · JPL
469988 2006 HN140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
469989 2006 JT14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469990 2006 JW17 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469991 2006 JQ29 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469992 2006 JP34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469993 2006 KE13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469994 2006 KU13 01/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469995 2006 KK15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469996 2006 KF26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469997 2006 KH48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469998 2006 KM57 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
469999 2006 KJ62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470000 2006 KC102 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also