Danh sách tiểu hành tinh/469801–469900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469801 2005 SO38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469802 2005 SL41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469803 2005 SD56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469804 2005 SU65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
469805 2005 SB77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469806 2005 SX78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469807 2005 SV80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469808 2005 SP83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469809 2005 ST86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469810 2005 SO94 03/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
469811 2005 SA116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469812 2005 SD118 28/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469813 2005 SP121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469814 2005 SZ139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469815 2005 SR140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469816 2005 SZ144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469817 2005 SR145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469818 2005 SF158 26/09/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
469819 2005 SZ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469820 2005 SB163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469821 2005 SN173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469822 2005 SU189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469823 2005 SR191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
469824 2005 SN195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469825 2005 SG209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
469826 2005 SG211 30/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469827 2005 SU219 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469828 2005 SB228 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469829 2005 SN232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
469830 2005 SM235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
469831 2005 SH237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
469832 2005 SD239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469833 2005 SN241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469834 2005 SL243 27/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469835 2005 ST249 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
469836 2005 SS256 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469837 2005 SN265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469838 2005 TR8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
469839 2005 TG15 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
469840 2005 TB39 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
469841 2005 TZ39 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469842 2005 TC43 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469843 2005 TR43 05/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469844 2005 TK66 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469845 2005 TF71 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
469846 2005 TB88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469847 2005 TJ108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469848 2005 TN116 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469849 2005 TK124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469850 2005 TL126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469851 2005 TS126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469852 2005 TX133 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469853 2005 TE191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469854 2005 TK191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
469855 2005 UU9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469856 2005 UN15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469857 2005 UE16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
469858 2005 UH17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469859 2005 UD18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469860 2005 UE21 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469861 2005 UW23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469862 2005 UB24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
469863 2005 UH25 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469864 2005 UH41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469865 2005 UM43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469866 2005 UF44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
469867 2005 UC45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469868 2005 UB49 23/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
469869 2005 UQ52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
469870 2005 UO61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469871 2005 UU75 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
469872 2005 UA78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469873 2005 UL94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469874 2005 UF100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469875 2005 UU148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469876 2005 UX177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469877 2005 UQ182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469878 2005 UQ206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469879 2005 UQ207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469880 2005 UN226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469881 2005 UJ250 23/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469882 2005 UW287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469883 2005 UJ323 28/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
469884 2005 UP455 29/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
469885 2005 UC476 13/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
469886 2005 UD488 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
469887 2005 UV489 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
469888 2005 UE507 20/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
469889 2005 UF518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
469890 2005 UO522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 690 m MPC · JPL
469891 2005 VG118 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
469892 2005 VH118 11/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469893 2005 VS119 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469894 2005 VM124 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
469895 2005 VF128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
469896 2005 WC1 21/11/2005 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
469897 2005 WF40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469898 2005 WB41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469899 2005 WY54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469900 2005 WE79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL