Danh sách tiểu hành tinh/469701–469800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469701 2005 EL206 13/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
469702 2005 EO246 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469703 2005 EN253 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469704 2005 EZ296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
469705 ǂKá̦gára 2005 EF298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano (cold) · 293 km MPC · JPL
469706 2005 GR96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
469707 2005 GB187 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
469708 2005 GE187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 154 km MPC · JPL
469709 2005 JY9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
469710 2005 JM45 01/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
469711 2005 JJ51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469712 2005 JN53 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469713 2005 JK56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469714 2005 JQ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469715 2005 JB132 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469716 2005 JP150 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,2 km MPC · JPL
469717 2005 LR4 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
469718 2005 LK10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
469719 2005 LE13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469720 2005 LK22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
469721 2005 LX37 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469722 2005 LP40 14/06/2005 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
469723 2005 MS23 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
469724 2005 MC44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469725 2005 MM53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
469726 2005 MG54 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469727 2005 NK1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,3 km MPC · JPL
469728 2005 NM8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469729 2005 NY8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469730 2005 ND9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
469731 2005 NO17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
469732 2005 NV21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469733 2005 NE24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469734 2005 NC30 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469735 2005 NO35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469736 2005 NB42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469737 2005 NW44 10/07/2005 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
469738 2005 NH55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469739 2005 NK72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469740 2005 NO73 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469741 2005 NV101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469742 2005 NV105 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,1 km MPC · JPL
469743 2005 NM116 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,9 km MPC · JPL
469744 2005 NC117 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,0 km MPC · JPL
469745 2005 OQ2 29/07/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
469746 2005 OX4 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
469747 2005 PE4 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
469748 Volnay 2005 PO5 09/08/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
469749 2005 PD6 10/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 620 m MPC · JPL
469750 2005 PU21 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 204 km MPC · JPL
469751 2005 QC4 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469752 2005 QF10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
469753 2005 QQ13 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
469754 2005 QX13 24/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469755 2005 QB21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
469756 2005 QT21 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 760 m MPC · JPL
469757 2005 QQ26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469758 2005 QQ28 28/08/2005 Vicques M. Ory 4,5 km MPC · JPL
469759 2005 QM29 26/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469760 2005 QT34 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469761 2005 QJ42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
469762 2005 QK44 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469763 2005 QH45 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469764 2005 QZ45 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
469765 2005 QD46 26/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469766 2005 QE46 26/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469767 2005 QM47 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
469768 2005 QR47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
469769 2005 QL53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469770 2005 QE57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469771 2005 QD68 28/08/2005 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
469772 2005 QY69 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
469773 2005 QB76 30/08/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 780 m MPC · JPL
469774 2005 QB81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469775 2005 QD82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469776 2005 QR90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469777 2005 QJ128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469778 2005 QZ130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
469779 2005 QJ134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469780 2005 QO134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469781 2005 QX135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469782 2005 QV136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469783 2005 QW162 30/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
469784 2005 QK163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469785 2005 QF168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
469786 2005 QK176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469787 2005 QF181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469788 2005 QG181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469789 2005 RH1 01/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
469790 2005 RH5 07/09/2005 Wildberg R. Apitzsch 680 m MPC · JPL
469791 2005 RC6 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469792 2005 RP10 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469793 2005 RA17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469794 2005 RQ29 13/09/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
469795 2005 RC47 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
469796 2005 SD 16/09/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469797 2005 SX6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
469798 2005 SL12 11/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469799 2005 SH16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469800 2005 SZ23 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL