Danh sách tiểu hành tinh/470601–470700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470601 2008 QB15 26/08/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
470602 2008 QM16 24/08/2008 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
470603 2008 QF23 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
470604 2008 QB38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470605 2008 QF43 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
470606 2008 QU45 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470607 2008 RG8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470608 2008 RB28 01/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
470609 2008 RO47 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470610 2008 RQ52 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470611 2008 RL64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470612 2008 RQ99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470613 2008 RH100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470614 2008 RW107 09/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470615 2008 RW109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470616 2008 RT115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
470617 2008 RJ118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470618 2008 RJ120 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470619 2008 RE128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470620 2008 RW129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
470621 2008 RK130 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470622 2008 RC132 06/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470623 2008 RT145 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470624 2008 SF27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
470625 2008 SL29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470626 2008 SP30 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470627 2008 SD32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470628 2008 SH32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470629 2008 SH39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470630 2008 SM42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470631 2008 SZ46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470632 2008 SS47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470633 2008 SH55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
470634 2008 SK57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470635 2008 SC70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470636 2008 SM74 23/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470637 2008 ST81 09/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470638 2008 SA86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470639 2008 SF100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470640 2008 SJ101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470641 2008 SP102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470642 2008 SK103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470643 2008 SC109 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
470644 2008 SJ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470645 2008 SZ114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470646 2008 SB117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470647 2008 SY117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470648 2008 SC118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
470649 2008 SS118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470650 2008 SM124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470651 2008 SD128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470652 2008 SU129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470653 2008 SM130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470654 2008 SD131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470655 2008 SQ139 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470656 2008 SV140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470657 2008 SC150 29/09/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
470658 2008 SJ160 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470659 2008 SM165 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470660 2008 SR167 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470661 2008 SD173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470662 2008 SD175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470663 2008 SY175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470664 2008 SW181 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470665 2008 SH190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
470666 2008 SG192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470667 2008 SW194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470668 2008 SB195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470669 2008 SL199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470670 2008 SP200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470671 2008 SL203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470672 2008 SX205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470673 2008 SM209 28/09/2008 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
470674 2008 SV220 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
470675 2008 SB234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470676 2008 SQ235 28/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
470677 2008 SD246 30/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470678 2008 SS251 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
470679 2008 SE267 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
470680 2008 SB268 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470681 2008 SQ270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470682 2008 ST276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470683 2008 SK284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470684 2008 SD286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470685 2008 ST287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
470686 2008 SA288 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470687 2008 SA290 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470688 2008 ST297 22/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470689 2008 TS17 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
470690 2008 TW18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470691 2008 TC27 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470692 2008 TC32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470693 2008 TE40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470694 2008 TN46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470695 2008 TR55 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470696 2008 TY57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470697 2008 TS61 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470698 2008 TZ61 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
470699 2008 TZ62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470700 2008 TZ64 02/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL