Danh sách tiểu hành tinh/469601–469700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469601 2004 FB78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469602 2004 FU146 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469603 2004 GC10 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
469604 2004 GK13 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
469605 2004 GM19 14/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
469606 2004 GO40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469607 2004 GX53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469608 2004 HV23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469609 2004 HS78 22/04/2004 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
469610 2004 HF79 24/04/2004 Mauna Kea B. Gladman cubewano (cold) · 243 km MPC · JPL
469611 2004 JN29 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
469612 2004 KP17 28/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469613 2004 LB14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469614 2004 NG30 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
469615 2004 PT107 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 307 km MPC · JPL
469616 2004 QY9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
469617 2004 QO15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469618 2004 QM28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469619 2004 RR42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
469620 2004 RW71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469621 2004 RV93 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469622 2004 RT158 10/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469623 2004 RC163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469624 2004 RA167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469625 2004 RH198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469626 2004 RZ230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469627 2004 RB253 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469628 2004 RH273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469629 2004 RB301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
469630 2004 RV305 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469631 2004 RR336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469632 2004 RL338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
469633 2004 RE340 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469634 2004 SZ19 21/09/2004 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
469635 2004 SD23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469636 2004 SE54 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
469637 2004 TX4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469638 2004 TK7 05/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469639 2004 TS13 10/10/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,8 km MPC · JPL
469640 2004 TC19 12/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469641 2004 TH34 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469642 2004 TH56 09/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
469643 2004 TN62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469644 2004 TP82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
469645 2004 TD88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469646 2004 TN88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469647 2004 TC94 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469648 2004 TO101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469649 2004 TK104 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469650 2004 TD141 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469651 2004 TU144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469652 2004 TK149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469653 2004 TP149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469654 2004 TF155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469655 2004 TK156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
469656 2004 TS159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
469657 2004 TU183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469658 2004 TQ196 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
469659 2004 TL200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469660 2004 TN233 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
469661 2004 TB291 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469662 2004 TC291 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469663 2004 TT299 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469664 2004 TM318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
469665 2004 TS345 14/10/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
469666 2004 TV348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
469667 2004 TT361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469668 2004 TF367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469669 2004 VP8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
469670 2004 VJ12 03/11/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
469671 2004 VN15 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469672 2004 XE2 01/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
469673 2004 XJ18 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469674 2004 XK21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469675 2004 XB33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469676 2004 XW49 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469677 2004 XR65 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469678 2004 XC72 14/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469679 2004 XU88 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
469680 2004 XC92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469681 2004 XZ98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469682 2004 XL103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469683 2004 XE130 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469684 2004 XY169 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
469685 2004 XQ170 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
469686 2004 XV177 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
469687 2004 YF9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469688 2005 AL5 06/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469689 2005 AX16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469690 2005 AJ27 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469691 2005 AO44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469692 2005 AY44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469693 2005 BY13 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469694 2005 BH24 17/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
469695 2005 CN12 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469696 2005 CO62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
469697 2005 CR62 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469698 2005 EH33 04/03/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469699 2005 EP68 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469700 2005 EE195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL