Danh sách tiểu hành tinh/470501–470600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470501 2008 CS64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470502 2008 CU68 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470503 2008 CX71 12/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470504 2008 CZ89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470505 2008 CL90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470506 2008 CS94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470507 2008 CW94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470508 2008 CE99 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
470509 2008 CL101 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470510 2008 CJ116 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470511 2008 CJ125 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470512 2008 CS128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470513 2008 CV129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470514 2008 CK132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470515 2008 CX134 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470516 2008 CQ138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470517 2008 CE146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470518 2008 CR148 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470519 2008 CU151 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470520 2008 CM154 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470521 2008 CC161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470522 2008 CM187 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
470523 2008 CS190 11/02/2008 Palomar Palomar Obs. 280 km MPC · JPL
470524 2008 CW193 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470525 2008 CQ198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470526 2008 CN205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470527 2008 CT210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470528 2008 CQ212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470529 2008 CQ215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470530 2008 DC7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470531 2008 DE7 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470532 2008 DU20 03/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470533 2008 DF23 11/01/2008 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
470534 2008 DV27 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470535 2008 DY30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
470536 2008 DM34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470537 2008 DO39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470538 2008 DT48 10/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
470539 2008 DP54 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470540 2008 DH55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
470541 2008 EP10 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470542 2008 EZ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470543 2008 EG40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
470544 2008 EU41 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470545 2008 EW75 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470546 2008 EY77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470547 2008 EG84 10/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 650 m MPC · JPL
470548 2008 EC87 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470549 2008 EW108 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470550 2008 EV109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
470551 2008 EZ139 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
470552 2008 EA165 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470553 2008 EB165 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470554 2008 FC2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470555 2008 FO10 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
470556 2008 FV11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470557 2008 FF23 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470558 2008 FN44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470559 2008 FZ54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470560 2008 FC67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470561 2008 FT105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
470562 2008 FH106 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470563 2008 FR130 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470564 2008 GC8 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470565 2008 GX16 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470566 2008 GZ61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470567 2008 GQ67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470568 2008 GC96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470569 2008 GF103 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470570 2008 GB119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470571 2008 GM128 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470572 2008 GR128 06/03/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
470573 2008 GU130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470574 2008 GD146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470575 2008 GH146 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470576 2008 HM5 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470577 2008 HW17 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470578 2008 HD28 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
470579 2008 HF33 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
470580 2008 HZ34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470581 2008 HC55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470582 2008 JP3 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470583 2008 JJ11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470584 2008 JG13 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470585 2008 JQ14 05/05/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
470586 2008 JP23 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470587 2008 JJ25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470588 2008 JH33 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470589 2008 JO36 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470590 2008 KC8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
470591 2008 KW26 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470592 2008 KN37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470593 2008 LP17 06/06/2008 Palomar Palomar Obs. 255 km MPC · JPL
470594 2008 MN1 29/06/2008 Siding Spring SSS 320 m MPC · JPL
470595 2008 NM3 13/07/2008 Eskridge G. Hug 840 m MPC · JPL
470596 2008 NW4 07/07/2008 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 369 km MPC · JPL
470597 2008 OW2 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470598 2008 OR13 31/07/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
470599 2008 OG19 30/07/2008 Palomar Palomar Obs. 509 km MPC · JPL
470600 Calogero 2008 PA7 06/08/2008 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL