Danh sách tiểu hành tinh/470401–470500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470401 2007 UD41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470402 2007 UJ47 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470403 2007 UV71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470404 2007 UD79 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470405 2007 UT81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470406 2007 UN91 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470407 2007 UZ96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470408 2007 UH101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470409 2007 UK101 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470410 2007 UT127 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
470411 2007 UH133 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470412 2007 UR137 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470413 2007 VG24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470414 2007 VS32 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470415 2007 VJ54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470416 2007 VA91 02/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
470417 2007 VM92 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
470418 2007 VK95 08/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
470419 2007 VJ152 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470420 2007 VO162 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470421 2007 VK169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470422 2007 VP173 02/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470423 2007 VN185 07/11/2007 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
470424 2007 VN212 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470425 2007 VX240 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
470426 2007 VN242 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
470427 2007 VP242 09/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
470428 2007 VW258 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470429 2007 VU272 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470430 2007 VH295 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 24 km MPC · JPL
470431 2007 VY320 02/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470432 2007 VC322 09/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470433 2007 VY324 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
470434 2007 VT329 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
470435 2007 VV332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470436 2007 VU333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470437 2007 WG13 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470438 2007 WA22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470439 2007 WF29 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470440 2007 WY45 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470441 2007 XE29 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470442 2007 XJ44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470443 2007 XV50 13/12/2007 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 584 km MPC · JPL
470444 2007 YD11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470445 2007 YF16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470446 2007 YA21 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470447 2007 YP21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470448 2007 YA25 18/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470449 2007 YY32 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470450 2007 YM36 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470451 2007 YQ36 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470452 2007 YP38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
470453 2007 YA39 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470454 2007 YX47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470455 2007 YE58 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470456 2007 YA63 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470457 2007 YH67 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470458 2007 YV68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470459 2007 YU74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470460 2008 AJ3 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
470461 2008 AN15 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470462 2008 AT26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470463 2008 AZ26 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470464 2008 AZ35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
470465 2008 AV48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470466 2008 AL56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470467 2008 AE67 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470468 2008 AN68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
470469 2008 AJ72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470470 2008 AC73 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470471 2008 AP79 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
470472 2008 AY88 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470473 2008 AB97 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470474 2008 AD101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470475 2008 AB103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470476 2008 AS110 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470477 2008 AS115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470478 2008 AE129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470479 2008 AM134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470480 2008 AM135 11/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
470481 2008 BN4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470482 2008 BZ7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470483 2008 BE13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
470484 2008 BM19 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470485 2008 BA21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470486 2008 BV26 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470487 2008 BG27 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470488 2008 BC44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470489 2008 BD45 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470490 2008 BE50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470491 2008 BG50 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
470492 2008 BZ52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470493 2008 BJ53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
470494 2008 CC26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470495 2008 CF33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470496 2008 CS34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470497 2008 CS37 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470498 2008 CS55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470499 2008 CV58 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
470500 2008 CF61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL