Danh sách tiểu hành tinh/471501–471600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471501 2011 YH3 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
471502 2011 YO17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
471503 2011 YJ71 28/01/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
471504 2012 AL11 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471505 2012 BB11 30/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
471506 2012 BF13 17/01/2012 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
471507 2012 BQ24 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471508 2012 BT47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471509 2012 BR56 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471510 2012 BB105 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471511 2012 BC131 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
471512 2012 CG 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 81 km MPC · JPL
471513 2012 CE17 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 77 km MPC · JPL
471514 2012 DO53 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471515 2012 DH55 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471516 2012 DO68 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471517 2012 DX74 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 620 m MPC · JPL
471518 2012 FX5 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471519 2012 FC12 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471520 2012 FA66 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471521 2012 FT72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471522 2012 GR18 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471523 2012 GV19 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471524 2012 GV26 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471525 2012 GR34 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
471526 2012 GU39 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471527 2012 HS4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471528 2012 HH9 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471529 2012 HW9 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471530 2012 HW22 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471531 2012 HM27 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471532 2012 HS57 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
471533 2012 HB58 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471534 2012 HN63 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471535 2012 HT72 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471536 2012 JS9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
471537 2012 JS12 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
471538 2012 JZ22 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471539 2012 JV24 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471540 2012 JE34 16/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471541 2012 JS50 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471542 2012 JD58 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471543 2012 JE59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471544 2012 JB65 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471545 2012 KC13 11/06/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471546 2012 KG31 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471547 2012 KY49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471548 2012 KJ50 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471549 2012 KP50 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471550 2012 LP4 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
471551 2012 LY16 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471552 2012 LT25 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471553 2012 NM 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471554 2012 NG1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471555 2012 OF1 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471556 2012 PJ13 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471557 2012 PH14 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471558 2012 PA18 22/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471559 2012 PZ23 16/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471560 2012 PZ26 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
471561 2012 PO30 18/07/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
471562 2012 PH38 28/09/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
471563 2012 PO39 08/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
471564 2012 QZ2 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471565 2012 QN22 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471566 2012 QV24 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471567 2012 QO25 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471568 2012 QW25 23/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471569 2012 QG26 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471570 2012 QN27 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471571 2012 QE33 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471572 2012 QO41 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471573 2012 QZ45 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471574 2012 QQ49 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
471575 2012 QO51 25/08/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471576 2012 RD1 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471577 2012 RV2 25/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471578 2012 RW2 08/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471579 2012 RR3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
471580 2012 RX3 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471581 2012 RT6 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471582 2012 RE9 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
471583 2012 RK13 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471584 2012 RJ16 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471585 2012 RM19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471586 2012 RH20 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
471587 2012 RU20 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471588 2012 RR21 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
471589 2012 RK29 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471590 2012 RW29 06/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471591 2012 RV30 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471592 2012 RB34 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471593 2012 RW38 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471594 2012 RM39 01/05/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
471595 2012 RQ39 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471596 2012 RZ39 30/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471597 2012 RB42 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471598 2012 SH 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471599 2012 SP3 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471600 2012 SY5 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL