Danh sách tiểu hành tinh/469501–469600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469501 2003 BJ14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
469502 2003 BZ20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 470 m MPC · JPL
469503 2003 DY9 23/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469504 2003 FO 22/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
469505 2003 FE128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie twotino · 243 km MPC · JPL
469506 2003 FF128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
469507 2003 HK8 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469508 2003 HM50 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469509 2003 HC57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano (cold) · 307 km MPC · JPL
469510 2003 MJ9 30/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469511 2003 OX13 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
469512 2003 QC7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
469513 2003 QR79 28/08/2003 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
469514 2003 QA91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano (cold) · 336 km MPC · JPL
469515 2003 RJ2 01/09/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
469516 2003 RZ23 03/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469517 2003 SA10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469518 2003 SE26 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469519 2003 SB38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
469520 2003 ST38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469521 2003 SM42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
469522 2003 SG45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
469523 2003 SX68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469524 2003 SU78 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469525 2003 SF104 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
469526 2003 SD105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469527 2003 ST156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
469528 2003 SS163 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
469529 2003 SU190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469530 2003 SN209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,2 km MPC · JPL
469531 2003 SK253 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469532 2003 SD276 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469533 2003 SK276 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469534 2003 SW287 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469535 2003 SB294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469536 2003 SZ294 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
469537 2003 SZ298 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
469538 2003 SF303 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469539 2003 SD323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469540 2003 SK323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469541 2003 SD331 26/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
469542 2003 SS331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469543 2003 SP333 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469544 2003 SA344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469545 2003 SZ427 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469546 2003 SX432 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469547 2003 SH433 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469548 2003 TD20 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
469549 2003 UW10 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469550 2003 UZ58 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469551 2003 UW77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469552 2003 UR83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469553 2003 UB86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469554 2003 UN93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469555 2003 UC102 20/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
469556 2003 UE108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469557 2003 UZ130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
469558 2003 UY132 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469559 2003 UA183 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469560 2003 UE189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469561 2003 UB252 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
469562 2003 UH295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469563 2003 UZ337 18/10/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
469564 2003 UK378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
469565 2003 VC3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
469566 2003 VE3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469567 2003 VG10 15/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469568 2003 WL6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469569 2003 WU24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469570 2003 WO29 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469571 2003 WU44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469572 2003 WU56 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469573 2003 WD93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
469574 2003 WV100 21/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469575 2003 WE106 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
469576 2003 WE111 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469577 2003 WN119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469578 2003 WN165 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469579 2003 YV 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469580 2003 YZ9 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469581 2003 YU35 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469582 2003 YA118 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469583 2003 YZ153 29/12/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
469584 2003 YW179 24/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. res · 193 km MPC · JPL
469585 2004 AE10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469586 2004 BL10 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469587 2004 BV26 18/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469588 2004 CQ8 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469589 2004 CX31 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469590 2004 DG20 17/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
469591 2004 DU21 17/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
469592 2004 DO57 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469593 2004 DH65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
469594 2004 EV69 26/02/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
469595 2004 ET78 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469596 2004 EE88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469597 2004 EN93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469598 2004 FY23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469599 2004 FT27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469600 2004 FV55 20/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL