Danh sách tiểu hành tinh/470301–470400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470301 2007 GU55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470302 2007 HR37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470303 2007 HX46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470304 2007 HW87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470305 2007 JK 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470306 2007 JE17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470307 2007 JB37 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
470308 2007 JH43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 558 km MPC · JPL
470309 2007 JK43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 176 km MPC · JPL
470310 2007 LB15 13/06/2007 Catalina CSS ATE · 470 m MPC · JPL
470311 2007 LF21 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470312 2007 LL31 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470313 2007 MA15 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470314 2007 MU16 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470315 2007 NY4 09/06/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
470316 2007 OC10 22/07/2007 Palomar Palomar Obs. 443 km MPC · JPL
470317 2007 PJ21 19/07/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470318 2007 PM23 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470319 2007 PY43 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470320 2007 PC46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470321 2007 PL47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470322 2007 PC50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470323 2007 PN50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470324 2007 QX3 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,8 km MPC · JPL
470325 2007 QK7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470326 2007 RB5 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,7 km MPC · JPL
470327 2007 RQ7 05/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
470328 2007 RP11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
470329 2007 RB13 02/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
470330 2007 RC29 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470331 2007 RD31 05/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470332 2007 RD33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
470333 2007 RP34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
470334 2007 RS35 05/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470335 2007 RV49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470336 2007 RM50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470337 2007 RB51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470338 2007 RN81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470339 2007 RY97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470340 2007 RP112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470341 2007 RB119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
470342 2007 RM140 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
470343 2007 RA147 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470344 2007 RV162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470345 2007 RA165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470346 2007 RA166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470347 2007 RM169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470348 2007 RG180 11/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470349 2007 RA188 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
470350 2007 RP223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470351 2007 RX226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470352 2007 RM265 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470353 2007 RA272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470354 2007 RF289 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470355 2007 RU299 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470356 2007 RU311 04/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
470357 2007 RW313 12/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470358 2007 RA326 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470359 2007 SG4 18/09/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470360 2007 SL11 11/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
470361 2007 SV21 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470362 2007 SL22 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470363 2007 SR23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
470364 2007 TF11 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470365 2007 TM53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470366 2007 TB57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470367 2007 TQ68 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470368 2007 TC69 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470369 2007 TN88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470370 2007 TD111 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470371 2007 TV116 09/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470372 2007 TU125 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470373 2007 TO133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470374 2007 TL145 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
470375 2007 TS166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
470376 2007 TG176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470377 2007 TR178 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470378 2007 TX225 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470379 2007 TJ238 10/10/2007 Charleston ARO 2,1 km MPC · JPL
470380 2007 TU258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470381 2007 TA290 12/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470382 2007 TO300 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470383 2007 TM313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470384 2007 TF318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470385 2007 TW322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470386 2007 TD328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470387 2007 TO332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470388 2007 TP333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470389 2007 TU346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470390 2007 TX377 12/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470391 2007 TW380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470392 2007 TV389 15/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470393 2007 TT390 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470394 2007 TB399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470395 2007 TK420 09/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
470396 2007 TY437 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470397 2007 TD447 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470398 2007 UN20 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470399 2007 UG24 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470400 2007 UY34 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL