Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/469301–469400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469301 1997 SK12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469302 1998 SJ51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469303 1998 TH20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469304 1998 UV1 20/10/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
469305 1998 YM19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469306 1999 CD158 10/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. Trujillo cubewano ( 443 km MPC · JPL
469307 1999 RD36 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
469308 1999 RU103 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469309 1999 RZ189 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
469310 1999 RE212 11/08/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469311 1999 RZ239 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469312 1999 SK25 30/09/1999 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
469313 1999 TH46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469314 1999 TA62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469315 1999 TD138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469316 1999 TG185 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469317 1999 TS212 15/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469318 1999 TP224 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469319 1999 TR254 14/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469320 1999 TD267 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469321 1999 TN306 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469322 1999 TG316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469323 1999 UB22 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469324 1999 UZ31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469325 1999 VC106 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469326 1999 VH191 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469327 1999 VS206 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469328 1999 WR22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
469329 1999 YJ5 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469330 2000 GJ63 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469331 2000 GM144 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
469332 2000 KE37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469333 2000 PE30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 293 km MPC · JPL
469334 2000 QG252 26/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
469335 2000 SH50 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469336 2000 SG51 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469337 2000 SE60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469338 2000 SF137 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469339 2000 SG196 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469340 2000 SK249 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
469341 2000 SD291 27/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469342 2000 SM300 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469343 2000 SF310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469344 2000 TF8 01/10/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
469345 2000 TP53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
469346 2000 TN64 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
469347 2000 TG67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469348 2000 UZ18 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469349 2000 UF73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469350 2000 WL44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469351 2000 WE74 20/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
469352 2000 WN162 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469353 2000 YH47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469354 2001 CA4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469355 2001 CH25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469356 2001 DR8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469357 2001 DT16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
469358 2001 FO191 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469359 2001 HX13 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
469360 2001 HC31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
469361 2001 HY65 26/04/2001 Mauna Kea K. J. Meech, M. W. Buie cubewano ( 255 km MPC · JPL
469362 2001 KB77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 147 km MPC · JPL
469363 2001 KZ77 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
469364 2001 NO13 12/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469365 2001 OX37 20/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469366 Watkins 2001 PH13 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
469367 2001 PG54 14/08/2001 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
469368 2001 QB146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469369 2001 QO146 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
469370 2001 QH208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
469371 2001 QM231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469372 2001 QF298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 404 km MPC · JPL
469373 2001 RQ3 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
469374 2001 RU25 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469375 2001 RN135 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469376 2001 RW141 15/09/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469377 2001 SM99 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469378 2001 SL103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
469379 2001 SW157 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469380 2001 SX182 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469381 2001 SD185 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469382 2001 SM193 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469383 2001 ST195 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469384 2001 SA209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469385 2001 SD209 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469386 2001 SY231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469387 2001 SE260 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
469388 2001 SV318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469389 2001 SF320 21/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469390 2001 SS333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
469391 2001 SV333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469392 2001 TY23 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469393 2001 TZ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469394 2001 TH124 10/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469395 2001 TW158 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469396 2001 TG163 11/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469397 2001 TJ215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469398 2001 TQ247 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
469399 2001 UQ15 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
469400 2001 UU63 18/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL