Danh sách tiểu hành tinh/46001–46100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46001 2001 CG1 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46002 2001 CB3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46003 2001 CF3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46004 2001 CF4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46005 2001 CR7 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46006 2001 CB11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46007 2001 CG12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46008 2001 CY12 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46009 2001 CE13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46010 2001 CU16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46011 2001 CM19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46012 2001 CM26 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46013 2001 CP26 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46014 2001 CF27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
46015 2001 CJ36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
46016 2001 CP41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
46017 2001 DP3 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46018 2001 DX6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
46019 2001 DT9 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46020 2001 DL11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46021 2001 DZ14 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
46022 2001 DE16 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46023 2001 DN16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46024 2001 DC18 16/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46025 2001 DQ18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46026 2001 DJ20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46027 2001 DG21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
46028 2001 DT21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46029 2001 DF22 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46030 2001 DQ25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46031 2001 DB29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46032 2001 DM29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46033 2001 DG31 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46034 2001 DR31 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46035 2001 DM32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46036 2001 DS32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46037 2001 DF33 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46038 2001 DH33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46039 2001 DW39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46040 2001 DT44 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
46041 2001 DX46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46042 2001 DK54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
46043 2001 DR64 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46044 2001 DP68 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46045 2001 DU68 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46046 2001 DM70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46047 2001 DN70 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46048 2001 DJ71 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46049 2001 DL73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46050 2001 DM74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46051 2001 DQ74 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46052 2001 DD76 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46053 Davidpatterson 2001 DB77 21/02/2001 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
46054 2001 DC80 22/02/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
46055 2001 DA83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
46056 2001 DD87 23/02/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
46057 2001 DT87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
46058 2001 DE88 24/02/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
46059 2001 DJ88 25/02/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
46060 2001 DL88 26/02/2001 Cerro Tololo DLS 4,0 km MPC · JPL
46061 2001 DC90 22/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46062 2001 DT91 20/02/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
46063 2001 DV91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
46064 2001 DH92 20/02/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
46065 2001 DB93 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
46066 2001 DV95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46067 2001 DY99 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
46068 2001 DM100 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46069 2001 DY100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46070 2001 DV101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46071 2001 DQ103 16/02/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
46072 2001 EJ 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
46073 2001 EA1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46074 2001 EK1 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46075 2001 EK3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46076 Robertschottland 2001 EH4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
46077 2001 EJ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
46078 2001 ET6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46079 2001 EB7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
46080 2001 EV9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46081 2001 EB10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
46082 2001 EC10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
46083 Aaronkingery 2001 ED10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
46084 2001 EU10 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
46085 2001 EL11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46086 2001 EN11 02/03/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
46087 2001 EQ11 02/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
46088 2001 EO12 04/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46089 2001 EC14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46090 2001 EJ15 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46091 2001 ES15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
46092 2001 EP16 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
46093 2001 EL17 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46094 2001 EX21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
46095 Frédérickoby 2001 ER25 15/03/2001 Vicques Jura Obs. 7,0 km MPC · JPL
46096 2001 FB 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46097 2001 FN1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
46098 2001 FH2 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
46099 2001 FD5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46100 2001 FD6 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL