Danh sách tiểu hành tinh/468801–468900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468801 2012 HT16 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468802 2012 HZ21 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468803 2012 HJ24 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468804 2012 HF52 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468805 2012 HG69 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468806 2012 KA18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468807 2012 KA19 31/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
468808 2012 KU25 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468809 2012 LE 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468810 2012 LB4 16/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468811 2012 MC6 03/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
468812 2012 MT7 11/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
468813 2012 OT5 29/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 160 m MPC · JPL
468814 2012 PQ39 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468815 2012 QW50 20/07/2012 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
468816 2012 QX50 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468817 2012 SL14 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468818 2012 SM16 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468819 2012 SP18 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468820 2012 SY48 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468821 2012 TC15 14/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468822 2012 TJ23 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468823 2012 TG27 21/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468824 2012 TL42 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468825 2012 TL60 15/09/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468826 2012 TL78 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468827 2012 TP93 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468828 2012 TS118 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468829 2012 TK121 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468830 2012 TR143 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468831 2012 TR210 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468832 2012 TO217 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468833 2012 TM271 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468834 2012 TH322 24/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468835 2012 UD1 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468836 2012 UR8 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468837 2012 UP27 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
468838 2012 UM31 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
468839 2012 UA37 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
468840 2012 UZ58 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468841 2012 UQ85 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468842 2012 UZ101 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468843 2012 VX6 09/03/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
468844 2012 VZ7 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468845 2012 VG14 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468846 2012 VK111 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468847 2012 WT5 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468848 2012 XM93 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468849 2012 XA111 02/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468850 2012 XZ134 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
468851 2013 AM28 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468852 2013 AJ92 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
468853 2013 AT131 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468854 2013 AA133 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
468855 2013 AK133 19/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
468856 2013 CK59 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
468857 2013 DD 16/02/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
468858 2013 EG20 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
468859 2013 GY17 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468860 2013 HW10 13/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468861 2013 LU28 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 102 km MPC · JPL
468862 2013 NG21 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
468863 2013 PW4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
468864 2013 PM5 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468865 2013 PM37 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468866 2013 PB51 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468867 2013 PB63 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
468868 2013 PO73 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468869 2013 QJ49 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468870 2013 QF66 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
468871 2013 QR75 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
468872 2013 QW81 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468873 2013 QH84 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468874 2013 RH22 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468875 2013 RS31 03/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
468876 2013 RA61 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468877 2013 RM85 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468878 2013 RD88 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468879 2013 SW77 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468880 2013 TW14 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468881 2013 TB49 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468882 2013 TO74 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468883 2013 TZ132 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468884 2013 UV9 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468885 2013 UP11 29/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468886 2013 VC7 26/10/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468887 2013 WC35 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468888 2013 WQ67 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
468889 2013 WO87 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
468890 2013 WJ97 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468891 2013 XR9 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468892 2013 XN14 19/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468893 2013 YK24 23/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
468894 2013 YR29 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468895 2013 YY30 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
468896 2013 YC76 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468897 2013 YN92 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468898 2013 YV109 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468899 2013 YW109 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
468900 2013 YD113 14/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL