Danh sách tiểu hành tinh/468701–468800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468701 2009 WP113 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468702 2009 WY213 19/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
468703 2009 YO25 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468704 2010 AL9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468705 2010 BZ12 16/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
468706 2010 BP35 18/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468707 2010 BP78 25/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
468708 2010 BA95 27/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468709 2010 CB2 08/01/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
468710 2010 CX15 10/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
468711 2010 CW120 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468712 2010 CM202 03/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468713 2010 DD6 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468714 2010 DH44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468715 2010 DQ55 21/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
468716 2010 EK80 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468717 2010 EK82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468718 2010 EW94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468719 2010 EP106 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468720 2010 EO136 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468721 2010 FT89 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468722 2010 GF35 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468723 2010 GG45 05/04/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
468724 2010 GJ135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468725 Khalat 2010 JG3 05/05/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,7 km MPC · JPL
468726 2010 JO38 13/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
468727 2010 JE87 10/05/2010 WISE WISE 310 m MPC · JPL
468728 2010 KA127 01/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468729 2010 MT20 04/05/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
468730 2010 MN51 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
468731 2010 NA67 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
468732 2010 RT62 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468733 2010 RR102 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468734 2010 SY26 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468735 2010 SG29 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468736 2010 TV10 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468737 2010 TJ32 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468738 2010 TN54 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
468739 2010 UU7 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468740 2010 UM97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
468741 2010 VM1 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 360 m MPC · JPL
468742 2010 VW51 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
468743 2010 VB196 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468744 2011 AJ4 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468745 2011 AT38 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468746 2011 AK44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468747 2011 AC46 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468748 2011 AG69 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468749 2011 BZ8 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468750 2011 BY36 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468751 2011 BP79 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468752 2011 CY94 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468753 2011 DZ19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468754 2011 FT21 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468755 2011 FF32 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468756 2011 FF34 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468757 2011 FP55 29/03/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
468758 2011 GD57 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468759 2011 HZ67 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468760 2011 HX71 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468761 2011 HP95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468762 2011 KU29 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
468763 2011 LX5 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468764 2011 MV5 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468765 2011 MN10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468766 2011 MO10 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468767 2011 NW1 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468768 2011 OR38 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468769 2011 PP14 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468770 2011 QV31 17/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
468771 2011 SB22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468772 2011 SD226 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468773 2011 SR249 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468774 2011 SN254 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468775 2011 UQ89 26/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468776 2011 UZ104 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468777 2011 WC90 17/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468778 2011 WY148 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
468779 2011 YK33 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468780 2011 YR58 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
468781 2011 YR74 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
468782 2012 AV21 19/01/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
468783 2012 BX4 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
468784 2012 BQ52 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468785 2012 BZ53 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468786 2012 BR58 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
468787 2012 BR74 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468788 2012 DU50 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468789 2012 DV69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468790 2012 DD89 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468791 2012 EO7 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468792 2012 FG12 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468793 2012 FC22 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468794 2012 FE22 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468795 2012 FM38 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468796 2012 FD44 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468797 2012 FC67 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468798 2012 FX72 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468799 2012 GH2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468800 2012 HV8 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL