Danh sách tiểu hành tinh/468601–468700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468601 2007 VX125 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468602 2007 VQ138 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
468603 2007 VE164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
468604 2007 VA254 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468605 2007 VB261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468606 2007 VW267 09/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468607 2007 VO296 15/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468608 2007 WN12 17/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468609 2007 XM1 08/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
468610 2007 YK13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468611 2007 YT34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468612 2007 YQ70 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468613 2008 AM83 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468614 2008 AB87 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468615 2008 BB 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468616 2008 DL46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468617 2008 EM86 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468618 2008 EW151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468619 2008 EC165 01/03/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468620 2008 FW25 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468621 2008 FB45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468622 2008 FN97 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468623 2008 GU111 09/04/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468624 2008 HN7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468625 2008 HW18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468626 2008 KB16 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468627 2008 OD17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468628 2008 OG18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468629 2008 PH10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
468630 2008 RZ32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468631 2008 RW34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468632 2008 RC80 13/09/2008 La Cañada J. Lacruz 2,1 km MPC · JPL
468633 2008 SP4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468634 2008 SB12 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468635 2008 SB31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468636 2008 SJ92 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468637 2008 SD95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468638 2008 SW220 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468639 2008 SV226 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
468640 2008 SM285 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468641 2008 SZ299 22/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
468642 2008 TM6 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
468643 2008 TU42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468644 2008 TX78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468645 2008 TF136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468646 2008 TS146 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468647 2008 UC4 23/10/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
468648 2008 UL31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468649 2008 UV41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468650 2008 UH73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468651 2008 UH161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468652 2008 UT176 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468653 2008 UF186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468654 2008 UJ214 24/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
468655 2008 UF226 25/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468656 2008 UY355 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468657 2008 UO361 09/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468658 2008 VD35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468659 2008 WO23 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
468660 2008 WS78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468661 2008 WX87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468662 2008 WP103 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468663 2008 WG136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468664 2008 XU11 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468665 2008 XX30 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468666 2008 YF48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468667 2008 YD66 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
468668 2008 YJ152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468669 2009 AT11 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468670 2009 AL31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468671 2009 AL50 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468672 2009 BH118 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468673 2009 BT175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468674 2009 CL64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468675 2009 DB3 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
468676 2009 DF126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468677 2009 FT49 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468678 2009 KF15 26/05/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468679 2009 KE28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468680 2009 MP6 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
468681 2009 MZ6 25/06/2009 Purple Mountain PMO NEO 280 m MPC · JPL
468682 2009 OS15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468683 2009 PF21 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
468684 2009 QY33 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 430 m MPC · JPL
468685 2009 QW58 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468686 2009 RR10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468687 2009 SL103 13/12/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468688 2009 SC168 07/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
468689 2009 SA234 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468690 2009 SG271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468691 2009 ST353 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468692 2009 UC65 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468693 2009 UF107 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468694 2009 UZ114 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468695 2009 UX134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468696 2009 VF12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468697 2009 VZ112 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468698 2009 WY42 17/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468699 2009 WK75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468700 2009 WK96 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL