Danh sách tiểu hành tinh/468501–468600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468501 2005 JY184 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468502 2005 LQ17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468503 2005 LF28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468504 2005 LC38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468505 2005 LC52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
468506 2005 MA30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468507 2005 NB6 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468508 2005 NZ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468509 2005 NP125 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468510 2005 QM51 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
468511 2005 QO142 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
468512 2005 QJ170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
468513 2005 RW18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468514 2005 RE21 03/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
468515 2005 SC57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
468516 2005 SE110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468517 2005 TV28 02/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
468518 2005 TM122 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468519 2005 TT174 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468520 2005 UW106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468521 2005 UT157 27/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
468522 2005 UH199 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468523 2005 UP211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468524 2005 UM413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
468525 2005 WX143 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468526 2005 YM34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468527 2005 YA62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468528 2005 YO93 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468529 2005 YN192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
468530 2005 YR245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468531 2005 YA288 30/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468532 2006 AJ81 05/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468533 2006 BN50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468534 2006 BS180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468535 2006 BG233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468536 2006 ES47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468537 2006 GN17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468538 2006 HL93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468539 2006 KA75 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468540 2006 MD12 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
468541 2006 QA31 23/08/2006 Siding Spring SSS 340 m MPC · JPL
468542 2006 QZ52 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468543 2006 RS3 01/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468544 2006 SO23 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468545 2006 SS71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468546 2006 SU99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468547 2006 SA135 20/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
468548 2006 SH141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
468549 2006 SK213 27/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468550 2006 SE320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468551 2006 SB337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468552 2006 SW396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468553 2006 TN11 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468554 2006 TF51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
468555 2006 UB15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468556 2006 UY37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468557 2006 UY106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
468558 2006 UW127 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
468559 2006 UB136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468560 2006 UD335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
468561 2006 VV100 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468562 2006 VZ134 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468563 2006 VZ148 01/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
468564 2006 WZ134 18/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
468565 2006 WN183 02/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
468566 2006 WA185 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468567 2006 WQ205 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
468568 2006 XD3 13/12/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
468569 2006 XJ17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
468570 2006 YS25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468571 2007 DW71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468572 2007 EB57 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468573 2007 ER145 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468574 2007 EH155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468575 2007 EF193 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468576 2007 FB40 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468577 2007 GZ37 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468578 2007 HD79 23/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
468579 2007 HB87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468580 2007 JJ9 15/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468581 2007 JW33 11/05/2007 Lulin Observatory LUSS 1,8 km MPC · JPL
468582 2007 JR38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468583 2007 LS 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
468584 2007 LN11 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468585 2007 LH26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468586 2007 RR49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468587 2007 RS132 04/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468588 2007 RA189 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
468589 2007 RF271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468590 2007 RP290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468591 2007 RR299 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468592 2007 TX195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468593 2007 TT301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468594 2007 TX369 11/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
468595 2007 TU405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468596 2007 UR22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468597 2007 UD49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468598 2007 UG111 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468599 2007 UF121 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468600 2007 UF138 19/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL