Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/468301–468400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468301 2015 FX125 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468302 2015 FO211 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
468303 2015 FO339 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
468304 2015 HC7 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468305 2015 YA8 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468306 2016 AK75 08/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468307 2016 AB108 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
468308 2016 AM123 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468309 2016 AD128 19/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
468310 2016 AC182 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468311 2016 BJ10 17/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468312 2016 BW38 27/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
468313 2016 BU62 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
468314 2016 CU26 30/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
468315 2016 CJ49 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468316 2016 CJ65 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468317 2016 CW65 08/12/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
468318 2016 CP70 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468319 2016 CT71 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468320 2016 CQ75 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468321 2016 CD83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468322 2016 CX84 27/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
468323 2016 CE89 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468324 2016 CR102 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468325 2016 CM110 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
468326 2016 CW149 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
468327 2016 CT189 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468328 2016 CH225 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
468329 2016 CU231 21/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
468330 2016 CP240 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468331 2016 CC243 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
468332 2016 CJ243 17/03/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468333 2016 DK16 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468334 2016 DK23 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468335 2016 ET4 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468336 2016 ET7 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468337 2016 EN36 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468338 2016 EW53 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468339 2016 EC63 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468340 2016 EA65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468341 2016 EL66 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468342 2016 ER73 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468343 2016 ED77 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468344 2016 EN79 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468345 2016 EJ80 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468346 2016 ER80 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468347 2016 EN87 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468348 2016 ER108 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468349 2016 ER110 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468350 2016 EH113 20/04/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
468351 2016 EO129 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468352 2016 EB136 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468353 2016 EL136 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468354 2016 EJ141 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468355 2016 EF144 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468356 2016 EP145 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468357 2016 EW154 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468358 2016 EH161 03/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
468359 2016 EN161 28/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
468360 2016 EM162 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468361 2016 EC171 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468362 2016 EC179 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468363 2016 EH181 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468364 2016 EK187 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468365 2016 EF196 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
468366 2016 EO202 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
468367 2016 FX9 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
468368 2016 FV15 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468369 2016 FH34 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468370 2016 FG36 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
468371 2016 FL36 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468372 2016 FP38 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468373 2016 FG41 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468374 2016 FM43 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
468375 2016 FB46 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468376 2016 FK54 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468377 2016 FV54 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468378 2016 FZ54 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468379 2016 FB56 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
468380 2016 FM56 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468381 2016 GH10 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468382 2016 GR12 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468383 2016 GA13 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468384 2016 GP13 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468385 2016 GS65 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
468386 2016 GW65 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468387 2016 GT101 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
468388 2016 GL102 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468389 2016 GX103 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468390 2016 GP105 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468391 2016 GS107 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468392 2016 GC112 14/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468393 2016 GD113 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468394 2016 GN119 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468395 2016 GH121 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468396 2016 GJ121 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468397 2016 GR124 01/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
468398 2016 GW125 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468399 2016 GN126 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468400 2016 GU126 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL