Danh sách tiểu hành tinh/469201–469300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469201 2016 GN191 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469202 2016 GJ192 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469203 2016 GF193 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469204 2016 GK193 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469205 2016 GA215 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
469206 2016 GO218 12/05/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469207 2016 GD233 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469208 2016 GX233 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469209 2016 GO239 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469210 2016 GB240 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469211 2016 GJ240 14/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
469212 2016 GL240 12/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
469213 2016 GP241 21/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469214 2016 GZ241 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469215 2016 GN251 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469216 2016 HU 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
469217 2016 HD2 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469218 2016 HE2 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469219 Kamoʻoalewa 2016 HO3 27/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 49 m MPC · JPL
469220 2016 HZ5 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469221 2016 HJ7 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469222 2016 HO7 01/12/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
469223 2016 HT7 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469224 2016 HX7 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469225 2016 HR9 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469226 2016 HU9 14/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
469227 2016 HV10 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469228 2016 HD15 13/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
469229 2016 HZ16 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469230 2016 HT23 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469231 2016 JU 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469232 2016 JD4 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469233 2016 JF4 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469234 2016 JG5 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469235 2016 JD7 01/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
469236 2016 JT7 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
469237 2016 JQ8 11/04/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
469238 2016 JU8 15/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469239 2016 JD10 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469240 2016 JH10 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469241 2016 JO10 11/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
469242 2016 JW11 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469243 2016 JC13 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469244 2016 JY18 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
469245 2016 JG19 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469246 2016 JQ19 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
469247 2016 JW19 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469248 2016 JA21 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469249 2016 JH21 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469250 2016 JO23 08/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469251 2016 JY23 09/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
469252 2016 JD24 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
469253 2016 JA25 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469254 2016 JU26 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469255 2016 JX26 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469256 2016 JE27 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469257 2016 JN29 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469258 2016 JQ29 02/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
469259 2016 JA30 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469260 2016 JB30 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
469261 2016 JF30 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469262 2016 JH30 27/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
469263 2016 JP30 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469264 2016 JR30 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469265 2016 JT30 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469266 2016 JY30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
469267 2016 JX31 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469268 2016 JA32 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469269 2016 JE32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469270 2016 JH32 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469271 2016 JL32 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469272 2016 JO32 30/06/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
469273 2016 JQ34 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469274 2016 JB35 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469275 2016 JC35 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
469276 1993 RQ 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469277 1993 TC17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
469278 1994 RF3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469279 1995 QP5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469280 1995 SS62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469281 1995 TJ3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469282 1995 UK11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469283 1995 UN20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469284 1995 UL23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469285 1995 UV41 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469286 1995 UY43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469287 1995 UV55 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469288 1995 VW11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469289 1995 VZ17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469290 1996 TS36 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469291 1996 VE11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469292 1996 VU28 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469293 1996 XW4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469294 1996 XW9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469295 1996 XL24 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469296 1996 XB36 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469297 1997 BN6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469298 1997 EN16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469299 1997 KZ1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469300 1997 LQ4 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL