Danh sách tiểu hành tinh/467701–467800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467701 2008 WY125 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467702 2008 WS129 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467703 2008 XE24 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467704 2008 XP48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
467705 2008 YQ48 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467706 2008 YH54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467707 2008 YY100 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467708 2008 YV111 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467709 2008 YQ115 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
467710 2009 AG1 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
467711 2009 AH13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467712 2009 AT30 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467713 2009 BJ21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467714 2009 BZ27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
467715 2009 BJ34 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467716 2009 BA69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467717 2009 BM70 25/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
467718 2009 BD167 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467719 2009 CW48 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467720 2009 DW11 17/02/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467721 2009 DJ17 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467722 2009 DR117 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467723 2009 FN8 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467724 2009 FA63 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467725 2009 FY73 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467726 2009 HM23 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
467727 2009 HZ65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467728 2009 HF99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467729 2009 HP105 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467730 2009 JY17 04/05/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
467731 2009 MA5 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467732 2009 OK13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467733 2009 PH11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467734 2009 PQ13 27/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467735 2009 PV19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467736 2009 RQ 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467737 2009 RS14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467738 2009 RS15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467739 2009 RJ17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
467740 2009 RH24 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467741 2009 ST21 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
467742 2009 SS28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467743 2009 SB57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467744 2009 SS64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467745 2009 SM94 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467746 2009 SB143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
467747 2009 SK156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467748 2009 SK186 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
467749 2009 SC189 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
467750 2009 SL199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
467751 2009 SX296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
467752 2009 SP340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
467753 2009 SU344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467754 2009 TL14 20/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
467755 2009 US18 23/10/2009 Tzec Maun S. Shurpakov 3,3 km MPC · JPL
467756 2009 UA64 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467757 2009 UJ68 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
467758 2009 UH99 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467759 2009 UJ135 25/10/2009 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
467760 2009 UM139 22/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467761 2009 UL146 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467762 2009 UY149 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467763 2009 UV150 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467764 2009 VF5 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467765 2009 VU6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
467766 2009 VV14 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467767 2009 VC26 06/11/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
467768 2009 VK26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467769 2009 VR40 16/10/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467770 2009 VL47 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467771 2009 VS65 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
467772 2009 VX78 10/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
467773 2009 VC82 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467774 2009 VL103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
467775 2009 VW107 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467776 2009 VF113 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467777 2009 WM24 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
467778 2009 WZ33 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467779 2009 WT48 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
467780 2009 WV65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467781 2009 WT114 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467782 2009 WC135 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467783 2009 WU149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,3 km MPC · JPL
467784 2009 WY161 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467785 2009 WZ187 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467786 2009 WQ193 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467787 2009 WW193 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467788 2009 WY200 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467789 2009 WX252 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467790 2009 WN262 20/11/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467791 2009 WG263 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467792 2009 WV263 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467793 2009 XU 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467794 2009 XE1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
467795 2009 YG7 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467796 2009 YX16 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467797 2009 YA19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467798 2010 AW4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467799 2010 AD71 06/01/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
467800 2010 AF74 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL