Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/468401–468500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468401 2016 GA127 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468402 2016 GC130 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468403 2016 GX132 03/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468404 2016 GB133 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468405 2016 GP154 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468406 2016 GT154 17/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
468407 2016 GP165 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468408 2016 GH174 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468409 2016 GK175 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468410 2016 GU176 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468411 2016 GF180 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468412 2016 GF191 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
468413 2016 GH191 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468414 2016 GV204 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468415 2016 GZ204 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468416 2016 GO215 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468417 1995 SB69 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468418 1999 CE23 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468419 1999 TV20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
468420 1999 TS130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
468421 1999 VP46 03/11/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
468422 2000 FA8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman cubewano ( 140 km MPC · JPL
468423 2000 KZ39 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468424 2000 QL216 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468425 2000 UD34 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468426 2000 US64 25/10/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
468427 2000 WB151 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
468428 2001 PL36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
468429 2001 RQ112 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
468430 2001 RO125 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468431 2001 SL32 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
468432 2001 SN301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
468433 2001 TZ143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
468434 2001 UZ15 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468435 2001 UK199 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
468436 2001 WO4 19/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
468437 2001 XX187 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468438 2001 XJ217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
468439 2002 AX17 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468440 2002 AE194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468441 2002 ON24 18/07/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
468442 2002 QK61 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
468443 2002 QE137 16/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
468444 2002 RZ210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468445 2002 SS28 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
468446 2002 XX4 05/12/2002 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
468447 2003 EW15 07/03/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
468448 2003 LS3 04/06/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
468449 2003 MF1 24/06/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
468450 2003 OW16 29/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468451 2003 QL111 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
468452 2003 SD170 22/09/2003 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
468453 2003 SL369 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
468454 2003 UK3 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468455 2003 UW151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468456 2003 UQ365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468457 2003 WH7 03/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
468458 2003 WH14 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
468459 2003 WW24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468460 2003 YA 16/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
468461 2003 YS76 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
468462 2004 BS102 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
468463 2004 CY10 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
468464 2004 EL19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468465 2004 FQ153 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468466 2004 JC21 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468467 2004 KK10 21/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
468468 2004 KH17 29/05/2004 Socorro LINEAR ATE · 200 m MPC · JPL
468469 2004 NS21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468470 2004 QB20 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,6 km MPC · JPL
468471 2004 RU79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468472 2004 RC110 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
468473 2004 RV153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
468474 2004 RG200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
468475 2004 RK202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
468476 2004 RW218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468477 2004 RV235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468478 2004 RJ309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
468479 2004 RF332 14/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
468480 2004 TU7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468481 2004 TP20 15/10/2004 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
468482 2004 TO97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
468483 2004 TV139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
468484 2004 TM280 10/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
468485 2004 TX327 04/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
468486 2004 WZ11 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
468487 2004 XB61 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468488 2004 XS160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468489 2005 AC25 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
468490 2005 FV14 16/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468491 2005 GB44 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468492 2005 GB49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468493 2005 GT89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468494 2005 GY128 11/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468495 2005 GN132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468496 2005 GM138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468497 2005 HR2 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468498 2005 JX50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468499 2005 JH52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468500 2005 JR108 06/05/2005 Kitt Peak DLS 3,1 km MPC · JPL