Danh sách tiểu hành tinh/467401–467500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467401 2005 GH133 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467402 2005 GE205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
467403 2005 GZ222 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467404 2005 JY26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
467405 2005 JD34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
467406 2005 JC109 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
467407 2005 JZ150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467408 2005 JW165 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467409 2005 JW167 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467410 2005 KE11 30/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467411 2005 LB20 11/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
467412 2005 MJ30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467413 2005 NX15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467414 2005 NL34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467415 2005 SG120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
467416 2005 SQ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467417 2005 TG6 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
467418 2005 UY118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467419 2005 UQ121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467420 2005 UC166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467421 2005 UE176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467422 2005 UL189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467423 2005 UN200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467424 2005 UV285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467425 2005 VN61 05/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
467426 2005 VA85 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467427 2005 VG91 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
467428 2005 XG40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467429 2005 XT58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467430 2005 XT74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467431 2005 YO50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467432 2005 YL129 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467433 2005 YP130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467434 2005 YD135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467435 2005 YM166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467436 2005 YJ187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467437 2005 YA197 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467438 2005 YQ287 28/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
467439 2006 AV17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467440 2006 AV51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467441 2006 AV54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467442 2006 AB62 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467443 2006 AE72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467444 2006 BM6 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
467445 2006 BQ36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467446 2006 BT70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467447 2006 BB78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467448 2006 BF127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467449 2006 BD130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467450 2006 BD202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467451 2006 CK14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467452 2006 DK92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467453 2006 DY113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467454 2006 DW216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467455 2006 FC41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467456 2006 HC21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
467457 2006 HX83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467458 2006 HB103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467459 2006 JQ21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467460 2006 JF42 11/05/2006 Catalina CSS ATE · 510 m MPC · JPL
467461 2006 KB11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
467462 2006 KK13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467463 2006 KB54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467464 2006 KF60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467465 2006 KR76 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467466 2006 KC92 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467467 2006 KG94 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467468 2006 PM16 15/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
467469 2006 PP28 28/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
467470 2006 QQ12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
467471 2006 QN113 24/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
467472 2006 QQ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
467473 2006 QY185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467474 2006 RK5 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
467475 2006 RG7 15/09/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
467476 2006 RK30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467477 2006 SJ28 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467478 2006 SU124 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467479 2006 SS135 20/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
467480 2006 SJ150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
467481 2006 SD151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467482 2006 SB186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467483 2006 SE321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467484 2006 SJ321 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
467485 2006 SL325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467486 2006 SS356 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
467487 2006 SS366 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
467488 2006 TR48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467489 2006 TG86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467490 2006 TY97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467491 2006 UW63 23/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 680 m MPC · JPL
467492 2006 UR64 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467493 2006 UV82 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467494 2006 UF97 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467495 2006 UZ156 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467496 2006 VM63 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467497 2006 VW122 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467498 2006 WM103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467499 2006 WR167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467500 2006 WU199 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL