Danh sách tiểu hành tinh/45801–45900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45801 2000 PF28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
45802 2000 PV29 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 111 km MPC · JPL
45803 2000 QH1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45804 2000 QP2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45805 2000 QU18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45806 2000 QN20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45807 2000 QY20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45808 2000 QG24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45809 2000 QH28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45810 2000 QP32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45811 2000 QN38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45812 2000 QV39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45813 2000 QA45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45814 2000 QJ61 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45815 2000 QF67 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45816 2000 QO72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45817 2000 QM78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45818 2000 QG79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45819 2000 QL101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45820 2000 QQ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45821 2000 QS114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45822 2000 QQ116 28/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
45823 2000 QC120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45824 2000 QB122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45825 2000 QW123 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45826 2000 QX128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45827 2000 QV149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45828 2000 QK157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45829 2000 QR166 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45830 2000 QW181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45831 2000 QW184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45832 2000 QK186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45833 2000 QX188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45834 2000 QU229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45835 2000 RZ 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45836 2000 RT21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45837 2000 RD27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45838 2000 RV30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45839 2000 RQ37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45840 2000 RU44 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45841 2000 RX55 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45842 2000 RC66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45843 2000 RL73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45844 2000 RN74 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45845 2000 RM75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45846 Avdellidou 2000 RA96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
45847 Gartrelle 2000 RC96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
45848 2000 SY11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45849 2000 SG98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45850 2000 SH209 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45851 2000 SH239 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45852 2000 SG259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45853 2000 SN263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45854 2000 SR285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45855 Susumuyoshitomi 2000 TA2 03/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
45856 2000 TO38 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45857 2000 TH61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
45858 2000 UP7 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45859 2000 UG13 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45860 2000 UG27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45861 2000 UZ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45862 2000 UQ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45863 2000 UQ81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45864 2000 UO97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45865 2000 UT97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45866 2000 UX109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45867 2000 VS17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45868 2000 VB20 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45869 2000 VG34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45870 2000 VW37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45871 2000 VD38 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45872 2000 VR49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45873 2000 VK61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45874 2000 WM3 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45875 2000 WJ19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
45876 2000 WD27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
45877 2000 WR29 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45878 Sadaoaoki 2000 WX29 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
45879 2000 WR33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45880 2000 WG49 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
45881 2000 WD55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45882 2000 WX61 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45883 2000 WL87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45884 2000 WB93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45885 2000 WX95 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45886 2000 WL115 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45887 2000 WS117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45888 2000 WL130 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
45889 2000 WU130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45890 2000 WS169 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
45891 2000 WG178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45892 2000 WR179 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45893 2000 XL7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45894 2000 XW15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45895 2000 XV25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45896 2000 XT27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45897 2000 XB28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45898 2000 XQ49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45899 2000 XS49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45900 2000 YG10 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL