Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45701–45800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45701 2000 FE11 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45702 2000 FJ15 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45703 2000 FH19 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45704 2000 FZ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45705 2000 FD31 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45706 2000 FT31 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45707 2000 FZ31 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45708 2000 FD35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45709 2000 FR36 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45710 2000 FD40 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45711 2000 FD43 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45712 2000 FR44 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45713 2000 FK51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
45714 2000 FV58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
45715 2000 FR66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
45716 2000 GK8 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45717 2000 GZ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45718 2000 GO21 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45719 2000 GR26 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45720 2000 GZ33 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45721 2000 GZ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45722 2000 GA56 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45723 2000 GN58 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45724 2000 GJ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45725 2000 GJ77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45726 2000 GL83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45727 2000 GQ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45728 2000 GC86 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45729 2000 GB89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45730 2000 GS106 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45731 2000 GM124 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45732 2000 GL136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45733 2000 GV139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
45734 2000 GN140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45735 2000 GC159 07/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45736 2000 GA170 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45737 Benita 2000 HB 22/04/2000 Boca Raton B. A. Segal 5,1 km MPC · JPL
45738 2000 HY19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
45739 2000 HR25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
45740 2000 HG27 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
45741 2000 HT33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
45742 2000 HJ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
45743 2000 HR53 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45744 2000 HU57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
45745 2000 HU84 30/04/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
45746 2000 JW14 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45747 2000 JR38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45748 2000 JD62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45749 2000 JR64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45750 2000 JC65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45751 2000 JH66 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45752 Venditti 2000 JY70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45753 2000 JL72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45754 2000 KC14 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45755 2000 KL18 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45756 2000 KV26 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45757 2000 KH29 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45758 2000 KN29 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45759 2000 KQ41 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45760 2000 KY43 30/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
45761 2000 KF45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
45762 2000 KK76 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45763 2000 KB77 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45764 2000 LV 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
45765 2000 LJ3 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45766 2000 LX5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
45767 2000 LU17 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45768 2000 LF28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45769 2000 LP36 01/06/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
45770 2000 NM2 05/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
45771 2000 NE5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45772 2000 NR16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45773 2000 NL22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45774 2000 NH24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
45775 2000 NP27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45776 2000 NZ28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
45777 2000 OZ4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45778 2000 OG5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45779 2000 OR6 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45780 2000 OA12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45781 2000 OD12 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45782 2000 OE14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45783 2000 OV16 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45784 2000 OZ17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45785 2000 OT19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45786 2000 OE20 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45787 2000 OJ24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45788 2000 OH25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45789 2000 OZ26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45790 2000 ON42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45791 2000 OD45 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45792 2000 OF45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45793 2000 OL48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45794 2000 OM48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45795 2000 OY49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45796 2000 OG54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
45797 2000 PK1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45798 2000 PH16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45799 2000 PZ18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45800 2000 PB22 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL