Danh sách tiểu hành tinh/466701–466800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466701 2014 WN401 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466702 2014 WD403 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466703 2014 WN406 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466704 2014 WY410 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466705 2014 WP412 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466706 2014 WQ432 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466707 2014 WG444 05/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466708 2014 WF445 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466709 2014 WL446 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466710 2014 WJ459 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466711 2014 WH462 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466712 2014 WV465 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
466713 2014 WB470 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466714 2014 WZ485 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
466715 2014 WF486 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466716 2014 WJ488 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466717 2014 WQ489 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
466718 2014 WY491 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
466719 2014 WB494 12/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466720 2014 WX494 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466721 2014 WN495 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466722 2014 WY495 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
466723 2014 WA501 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466724 2014 WK503 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
466725 2014 XD7 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
466726 2014 XX33 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466727 2014 XV36 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466728 2014 YS16 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466729 2014 YK22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466730 2014 YR22 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
466731 2014 YX23 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466732 2014 YM25 17/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
466733 2014 YO26 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466734 2014 YN36 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466735 2014 YL41 16/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
466736 2014 YP41 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466737 2014 YM49 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466738 2015 AS 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466739 2015 AS3 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466740 2015 AN11 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466741 2015 AO12 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466742 2015 AB15 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
466743 2015 AA23 24/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466744 2015 AQ24 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466745 2015 AU33 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466746 2015 AZ36 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466747 2015 AX38 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466748 2015 AD41 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466749 2015 AY94 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466750 2015 AQ106 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466751 2015 AA107 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466752 2015 AJ112 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466753 2015 AE116 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466754 2015 AZ118 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466755 2015 AY129 10/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
466756 2015 AQ131 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466757 2015 AC133 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466758 2015 AU133 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466759 2015 AX133 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
466760 2015 AE138 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466761 2015 AE141 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466762 2015 AP143 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466763 2015 AM145 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466764 2015 AD148 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466765 2015 AR151 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466766 2015 AD155 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466767 2015 AU165 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466768 2015 AU173 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466769 2015 AG192 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466770 2015 AS203 06/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
466771 2015 AF205 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466772 2015 AL210 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466773 2015 AY210 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466774 2015 AG243 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466775 2015 AK252 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466776 2015 AV252 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466777 2015 AV257 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466778 2015 AN258 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466779 2015 AD259 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466780 2015 AV260 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466781 2015 AH274 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466782 2015 AO278 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466783 2015 BM5 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466784 2015 BH7 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466785 2015 BV7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466786 2015 BY12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466787 2015 BO15 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466788 2015 BW17 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
466789 2015 BS18 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
466790 2015 BZ21 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466791 2015 BS23 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466792 2015 BZ25 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466793 2015 BE39 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466794 2015 BT45 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466795 2015 BV45 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466796 2015 BA55 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
466797 2015 BS58 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466798 2015 BL61 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,9 km MPC · JPL
466799 2015 BK62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466800 2015 BB69 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL