Danh sách tiểu hành tinh/465701–465800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465701 2009 SM355 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465702 2009 TN22 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
465703 2009 TH25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465704 2009 TB32 27/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465705 2009 TN35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
465706 2009 TK41 14/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465707 2009 TR45 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
465708 2009 UW5 18/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465709 2009 UX9 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
465710 2009 UG20 22/10/2009 Auberry Sierra Remote Obs. 3,1 km MPC · JPL
465711 2009 UM32 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465712 2009 UU38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465713 2009 UA62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465714 2009 UK63 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465715 2009 UT66 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
465716 2009 UV69 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465717 2009 UQ83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465718 2009 UT84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465719 2009 UV85 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
465720 2009 UB103 19/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
465721 2009 UQ107 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465722 2009 UL112 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465723 2009 UU115 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465724 2009 UT127 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,2 km MPC · JPL
465725 2009 UD132 16/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
465726 2009 UT135 18/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465727 2009 UD140 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465728 2009 US151 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465729 2009 VV12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465730 2009 VY12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465731 2009 VH15 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465732 2009 VP15 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465733 2009 VQ24 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465734 2009 VV27 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465735 2009 VF29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465736 2009 VL32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465737 2009 VW50 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465738 2009 VS60 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465739 2009 VV60 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465740 2009 VN61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465741 2009 VR72 19/10/2009 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
465742 2009 VB78 09/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465743 2009 VT84 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465744 2009 VJ87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465745 2009 VC88 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465746 2009 VB100 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465747 2009 VT105 25/10/2009 Catalina CSS 18466| 2,7 km MPC · JPL
465748 2009 VL109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465749 2009 WO6 18/10/2009 Siding Spring SSS AMO 2,5 km MPC · JPL
465750 2009 WU13 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465751 2009 WS26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465752 2009 WU32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465753 2009 WE45 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465754 2009 WK45 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465755 2009 WG50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
465756 2009 WC67 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
465757 2009 WG70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465758 2009 WE71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465759 2009 WW89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465760 2009 WE105 23/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
465761 2009 WM108 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
465762 2009 WA120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465763 2009 WD133 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465764 2009 WB153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465765 2009 WJ175 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465766 2009 WU181 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465767 2009 WH185 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465768 2009 WJ188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465769 2009 WY207 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465770 2009 WK210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465771 2009 WE215 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465772 2009 WL219 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465773 2009 WT229 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465774 2009 WN230 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465775 2009 WF234 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465776 2009 WM257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465777 2009 XJ4 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465778 2009 XO4 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465779 2009 YJ6 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465780 2010 AP12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465781 2010 AQ32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465782 2010 AF33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465783 2010 AG37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465784 2010 AO44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465785 2010 AN47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465786 2010 AU60 11/01/2010 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,2 km MPC · JPL
465787 2010 AL100 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
465788 2010 AL128 14/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
465789 2010 BV1 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465790 2010 BH9 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
465791 2010 BU34 18/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
465792 2010 BB37 19/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
465793 2010 BR66 22/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
465794 2010 CT2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465795 2010 CW34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465796 2010 CC36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465797 2010 CS44 14/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
465798 2010 CV63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465799 2010 CB72 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
465800 2010 CH77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL