Danh sách tiểu hành tinh/466601–466700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466601 2014 UC193 06/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
466602 2014 UD193 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466603 2014 UW199 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466604 2014 UH204 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
466605 2014 UP204 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466606 2014 UF208 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466607 2014 UN208 18/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466608 2014 US209 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466609 2014 UZ215 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
466610 2014 UB217 13/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
466611 2014 VU3 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
466612 2014 VZ5 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466613 2014 VA11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466614 2014 VL12 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
466615 2014 VF15 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466616 2014 VG15 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466617 2014 VD17 06/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
466618 2014 VS18 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466619 2014 VY19 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466620 2014 VU22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466621 2014 VH24 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466622 2014 VV24 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466623 2014 VJ28 19/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
466624 2014 VK34 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466625 2014 WF 17/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
466626 2014 WO 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
466627 2014 WU6 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466628 2014 WF14 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466629 2014 WG17 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466630 2014 WE19 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466631 2014 WL19 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466632 2014 WZ19 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466633 2014 WZ22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466634 2014 WU23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466635 2014 WH24 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466636 2014 WX27 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466637 2014 WA45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466638 2014 WJ45 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466639 2014 WO46 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466640 2014 WP46 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466641 2014 WM48 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466642 2014 WR49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466643 2014 WX51 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466644 2014 WY51 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466645 2014 WP52 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466646 2014 WU52 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466647 2014 WL54 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466648 2014 WK55 13/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
466649 2014 WN61 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
466650 2014 WX63 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466651 2014 WY67 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466652 2014 WE68 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466653 2014 WC71 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466654 2014 WJ75 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466655 2014 WT76 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466656 2014 WV77 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466657 2014 WM80 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466658 2014 WJ96 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466659 2014 WA104 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466660 2014 WX108 15/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466661 2014 WS117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466662 2014 WV118 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466663 2014 WQ124 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466664 2014 WK125 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466665 2014 WY140 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466666 2014 WT143 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466667 2014 WE160 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466668 2014 WP165 13/01/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
466669 2014 WW183 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466670 2014 WY184 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466671 2014 WB192 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466672 2014 WZ193 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466673 2014 WE196 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466674 2014 WD200 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466675 2014 WH201 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
466676 2014 WM213 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466677 2014 WG217 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466678 2014 WD233 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466679 2014 WG236 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466680 2014 WV236 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466681 2014 WB241 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466682 2014 WD245 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466683 2014 WX260 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466684 2014 WJ270 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466685 2014 WG272 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
466686 2014 WB286 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466687 2014 WR294 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466688 2014 WK296 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466689 2014 WW296 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466690 2014 WW310 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466691 2014 WO311 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466692 2014 WY324 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466693 2014 WB332 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466694 2014 WB353 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
466695 2014 WQ353 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466696 2014 WN355 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466697 2014 WP361 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
466698 2014 WL379 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466699 2014 WF382 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466700 2014 WW382 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL