Danh sách tiểu hành tinh/466301–466400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466301 2013 QC28 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466302 2013 QR34 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466303 2013 QX34 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466304 2013 QC39 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466305 2013 QF39 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
466306 2013 QC43 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466307 2013 QY43 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466308 2013 QR47 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466309 2013 QX47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
466310 2013 QG48 25/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466311 2013 QQ58 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466312 2013 QJ64 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466313 2013 QK64 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466314 2013 QV64 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466315 2013 QE65 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466316 2013 QC68 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
466317 2013 QH70 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466318 2013 QT70 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466319 2013 QJ74 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466320 2013 QO78 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466321 2013 QB79 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466322 2013 QQ80 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466323 2013 QD82 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466324 2013 QQ82 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466325 2013 RR1 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
466326 2013 RG8 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466327 2013 RR8 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466328 2013 RE16 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466329 2013 RB18 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
466330 2013 RC19 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466331 2013 RG22 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466332 2013 RZ24 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466333 2013 RR25 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466334 2013 RJ26 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466335 2013 RF27 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466336 2013 RK28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466337 2013 RU28 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466338 2013 RD29 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466339 2013 RS30 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466340 2013 RN32 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466341 2013 RG33 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466342 2013 RQ36 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466343 2013 RL37 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466344 2013 RT40 07/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
466345 2013 RM45 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466346 2013 RW48 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466347 2013 RS49 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466348 2013 RA51 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466349 2013 RP52 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466350 2013 RS54 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
466351 2013 RT55 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466352 2013 RF57 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
466353 2013 RE58 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466354 2013 RT58 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466355 2013 RY58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466356 2013 RO60 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466357 2013 RQ60 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466358 2013 RV60 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466359 2013 RX61 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466360 2013 RG62 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466361 2013 RZ62 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466362 2013 RH63 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466363 2013 RL71 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466364 2013 RU74 03/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
466365 2013 RD78 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466366 2013 RM81 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466367 2013 RN82 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466368 2013 RT85 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466369 2013 RO86 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
466370 2013 RC88 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466371 2013 RJ88 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466372 2013 RA89 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466373 2013 RY89 13/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466374 2013 RY90 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
466375 2013 RB93 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466376 2013 RN93 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466377 2013 RQ96 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466378 2013 SS8 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466379 2013 SY14 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466380 2013 SU15 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466381 2013 SP16 16/08/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
466382 2013 SO21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466383 2013 SX26 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466384 2013 SQ33 11/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
466385 2013 SK34 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
466386 2013 SX38 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466387 2013 SD42 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466388 2013 SO42 30/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466389 2013 SH43 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466390 2013 SQ45 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466391 2013 SV45 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466392 2013 SK46 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466393 2013 SF47 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466394 2013 SO47 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466395 2013 SC51 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
466396 2013 SL51 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466397 2013 SS56 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466398 2013 SL61 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466399 2013 SQ61 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466400 2013 SZ61 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL