Danh sách tiểu hành tinh/466201–466300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466201 2012 LQ26 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466202 2012 MW 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466203 2012 PE3 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466204 2012 PW8 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466205 2012 PH18 15/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
466206 2012 QM21 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466207 2012 QL30 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466208 2012 QP33 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466209 2012 QF36 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
466210 2012 QL46 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466211 2012 RD26 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466212 2012 RU26 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466213 2012 RJ43 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466214 2012 SZ1 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466215 2012 SV36 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466216 2012 SF42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
466217 2012 SP56 05/09/2007 Siding Spring SSS 570 m MPC · JPL
466218 2012 SF62 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
466219 2012 TA1 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466220 2012 TO5 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466221 2012 TW29 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466222 2012 TH33 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466223 2012 TJ55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466224 2012 TZ100 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466225 2012 TH121 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466226 2012 TY138 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466227 2012 TK175 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466228 2012 TD211 17/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
466229 2012 TP218 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
466230 2012 TS233 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466231 2012 TU300 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
466232 2012 TB312 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466233 2012 UM84 24/06/2010 WISE WISE 8,2 km MPC · JPL
466234 2012 UR131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
466235 2012 VG50 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466236 2013 AH1 18/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
466237 2013 AB54 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466238 2013 AD131 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
466239 2013 BU16 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
466240 2013 BJ39 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
466241 2013 CG1 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466242 2013 CN75 15/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
466243 2013 CN82 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466244 2013 CY102 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
466245 2013 CF104 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
466246 2013 CK174 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466247 2013 CT212 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
466248 2013 DW11 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
466249 2013 EO 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466250 2013 FE8 04/03/2013 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
466251 2013 GX59 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466252 2013 GA72 10/04/2013 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
466253 2013 GG126 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466254 2013 HZ28 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466255 2013 HL29 28/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466256 2013 JY16 07/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
466257 2013 JX30 01/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
466258 2013 JJ42 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466259 2013 JA48 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466260 2013 JJ48 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466261 2013 KX6 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466262 2013 KG14 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466263 2013 KB18 07/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
466264 2013 LN 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466265 2013 LR2 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466266 2013 LM4 21/09/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
466267 2013 LN30 20/08/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
466268 2013 MQ3 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466269 2013 MC5 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466270 2013 MD10 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466271 2013 NK5 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
466272 2013 NC9 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466273 2013 NR19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466274 2013 OL4 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466275 2013 OF7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466276 2013 OD8 24/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
466277 2013 PH 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466278 2013 PT 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466279 2013 PB4 22/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466280 2013 PN5 08/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466281 2013 PQ12 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
466282 2013 PP16 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466283 2013 PJ17 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466284 2013 PF18 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466285 2013 PC26 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466286 2013 PB29 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466287 2013 PH31 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466288 2013 PL31 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466289 2013 PX47 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
466290 2013 PS48 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466291 2013 PK49 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
466292 2013 PB53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466293 2013 PT63 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466294 2013 PC65 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466295 2013 PW68 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466296 2013 PC71 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466297 2013 QR 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466298 2013 QY10 30/07/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
466299 2013 QN14 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466300 2013 QK18 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL