Danh sách tiểu hành tinh/465301–465400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465301 2007 TX407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465302 2007 TA424 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465303 2007 TR425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
465304 2007 TK428 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465305 2007 TB432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465306 2007 TK448 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465307 2007 UQ3 19/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465308 2007 UX4 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
465309 2007 UJ10 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465310 2007 UX12 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465311 2007 UD26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465312 2007 UJ26 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465313 2007 UN43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465314 2007 UQ59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465315 2007 UJ71 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
465316 2007 UB73 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465317 2007 UY137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465318 2007 UT139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465319 2007 UW139 30/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
465320 2007 UK140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465321 2007 UO140 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465322 2007 VH5 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465323 2007 VX19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465324 2007 VN30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465325 2007 VY32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465326 2007 VA44 16/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465327 2007 VP45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465328 2007 VE51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465329 2007 VE58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465330 2007 VW65 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465331 2007 VY75 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465332 2007 VW88 21/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465333 2007 VT103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465334 2007 VA123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465335 2007 VL128 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465336 2007 VG133 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465337 2007 VW138 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
465338 2007 VL141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465339 2007 VC167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465340 2007 VH174 20/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465341 2007 VX174 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465342 2007 VF205 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465343 2007 VM222 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465344 2007 VM239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465345 2007 VL283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465346 2007 VB296 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465347 2007 VE314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465348 2007 WC6 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465349 2007 WB13 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
465350 2007 WH28 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465351 2007 XJ1 03/12/2007 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
465352 2007 XC53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
465353 2007 YX65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465354 2008 AV9 03/06/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
465355 2008 AL17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465356 2008 AB36 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465357 2008 AP37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
465358 2008 AA64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465359 2008 AP67 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465360 2008 AE82 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465361 2008 AZ94 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
465362 2008 AN105 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465363 2008 AL136 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465364 2008 BQ9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465365 2008 BD24 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 540 m MPC · JPL
465366 2008 CJ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
465367 2008 CW20 07/02/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
465368 2008 CG32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465369 2008 CO32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465370 2008 CZ60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
465371 2008 CQ125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465372 2008 CX162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465373 2008 DJ17 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465374 2008 DC20 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465375 2008 DA43 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465376 2008 DS63 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465377 2008 DF86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465378 2008 EU37 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465379 2008 EN127 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465380 2008 EH146 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465381 2008 EW153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465382 2008 ED163 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465383 2008 EE168 10/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465384 2008 FB15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465385 2008 FR23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465386 2008 FA30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465387 2008 FD31 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465388 2008 FC40 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465389 2008 FH53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
465390 2008 FZ98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465391 2008 FL136 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465392 2008 GS10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465393 2008 GV25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465394 2008 GR26 12/03/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465395 2008 GX40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465396 2008 GA46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465397 2008 GH64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465398 2008 GF72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465399 2008 GD75 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465400 2008 GM108 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL