Danh sách tiểu hành tinh/467301–467400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467301 2016 EO199 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467302 2016 EP199 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467303 2016 EZ199 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467304 2016 EB200 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467305 2016 EM200 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467306 2016 FJ1 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467307 2016 FX1 22/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
467308 2016 FF2 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467309 1996 AW1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
467310 1996 RX17 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467311 1998 TR36 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467312 1998 WF38 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467313 1999 AS34 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467314 1999 CY129 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
467315 1999 TZ244 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
467316 1999 UX21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
467317 2000 QW7 26/08/2000 Haleakala NEAT 430 m MPC · JPL
467318 2000 SC29 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
467319 2000 UZ112 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
467320 2001 HV38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467321 2001 PW7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
467322 2001 PZ16 09/08/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
467323 2001 RW153 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
467324 2001 SO306 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
467325 2001 TQ252 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
467326 2001 UQ58 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
467327 2001 UP81 20/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
467328 2001 US106 20/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
467329 2001 UT111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
467330 2001 UR177 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
467331 2001 XR134 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
467332 2001 YG81 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
467333 2002 CR280 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467334 2002 EY46 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
467335 2002 JA9 05/05/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
467336 2002 LT38 12/06/2002 Socorro LINEAR ATE · 280 m MPC · JPL
467337 2002 PJ76 09/08/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
467338 2002 PF193 08/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
467339 2002 QZ107 17/08/2002 Palomar NEAT 480 m MPC · JPL
467340 2002 SX26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
467341 2002 TN34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
467342 2002 TK348 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
467343 2002 TT364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
467344 2002 US43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
467345 2002 WD27 16/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
467346 2003 CB5 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
467347 2003 GR 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 270 m MPC · JPL
467348 2003 GY43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467349 2003 HR52 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467350 2003 JD4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
467351 2003 KO2 22/05/2003 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
467352 2003 KZ18 31/05/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
467353 2003 NN7 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
467354 2003 NB13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467355 2003 OF16 24/07/2003 Wise Wise Obs. 3,5 km MPC · JPL
467356 2003 QJ9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
467357 2003 QE115 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
467358 2003 ST128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467359 2003 SO181 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467360 2003 SJ184 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
467361 2003 SH187 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467362 2003 SB232 26/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
467363 2003 UJ23 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467364 2003 UZ277 25/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
467365 2003 WB26 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
467366 2003 WA103 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
467367 2003 YW42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467368 2004 CD30 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467369 2004 DT63 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467370 2004 EZ18 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
467371 2004 KU12 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467372 2004 LG 09/06/2004 Socorro LINEAR APO 870 m MPC · JPL
467373 2004 QX24 24/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
467374 2004 QH28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467375 2004 RA66 26/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
467376 2004 RX79 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
467377 2004 RQ83 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
467378 2004 RP338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467379 2004 SH 16/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
467380 2004 TW126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
467381 2004 TM137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
467382 2004 TA161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467383 2004 TH177 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467384 2004 TO184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467385 2004 TQ296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467386 2004 TY343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467387 2004 VK37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467388 2004 XC11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467389 2004 XX74 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467390 2004 XP131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467391 2005 AE58 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
467392 2005 CL30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467393 2005 CA41 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467394 2005 EH89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467395 2005 EQ138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
467396 2005 GJ19 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467397 2005 GD52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467398 2005 GH66 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
467399 2005 GR72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467400 2005 GW124 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL