Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/46501–46600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46501 2616 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46502 3084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46503 3191 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46504 3194 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46505 3195 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
46506 3387 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
46507 3479 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46508 3554 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46509 4149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
46510 4323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46511 4356 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
46512 1951 QD 31/08/1951 Mount Wilson L. E. Cunningham 8,2 km MPC · JPL
46513 Ampzing 1972 FC 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 1,6 km MPC · JPL
46514 Lasswitz 1977 JA 15/05/1977 La Silla H.-E. Schuster 2,4 km MPC · JPL
46515 1978 VW5 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
46516 1978 VQ6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
46517 1978 VM7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
46518 1978 VH10 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
46519 1979 ME3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
46520 1979 MJ3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
46521 1979 MM7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
46522 1979 MS7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
46523 1979 OH10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
46524 1979 QH2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,3 km MPC · JPL
46525 1980 UG1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
46526 1981 EN5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
46527 1981 EE7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46528 1981 EB8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
46529 1981 ED9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46530 1981 EE10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
46531 1981 EV11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
46532 1981 EN13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
46533 1981 EO23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
46534 1981 EU27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46535 1981 EB36 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
46536 1981 EJ40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
46537 1981 EV45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
46538 1981 UC26 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
46539 Viktortikhonov 1982 UE12 24/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,7 km MPC · JPL
46540 1983 LD 13/06/1983 Palomar E. F. Helin, R. S. Dunbar 1,7 km MPC · JPL
46541 1984 SM6 23/09/1984 La Silla H. Debehogne 4,9 km MPC · JPL
46542 1987 AD 04/01/1987 Palomar Palomar Obs. 6,4 km MPC · JPL
46543 1987 DL6 23/02/1987 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
46544 1988 QO 19/08/1988 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
46545 1988 RY12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
46546 1988 VM5 04/11/1988 Kleť A. Mrkos 6,1 km MPC · JPL
46547 1989 GE3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
46548 1989 SK1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
46549 1989 SA2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
46550 1989 SZ13 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,6 km MPC · JPL
46551 1989 TC4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46552 1990 RM1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
46553 1990 RW14 14/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46554 1990 SZ8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
46555 1990 VH3 11/11/1990 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
46556 1991 FU3 22/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
46557 1991 FW3 22/03/1991 La Silla H. Debehogne 8,8 km MPC · JPL
46558 1991 GY5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
46559 1991 PC1 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 1,4 km MPC · JPL
46560 1991 PZ1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46561 1991 RQ 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 4,7 km MPC · JPL
46562 1991 RV 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
46563 Oken 1991 RY3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 9,0 km MPC · JPL
46564 1991 RA11 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 22 km MPC · JPL
46565 1991 RF17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
46566 1991 RW21 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
46567 1991 RV23 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
46568 Stevenlee 1991 SL 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
46569 1991 SY1 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
46570 1991 TK8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
46571 1991 VG1 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
46572 1991 VA5 04/11/1991 Dynic A. Sugie 4,7 km MPC · JPL
46573 1992 AJ1 10/01/1992 Dynic A. Sugie 5,8 km MPC · JPL
46574 1992 DE8 29/02/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
46575 1992 DS9 29/02/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
46576 1992 EP10 02/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
46577 1992 EK12 06/03/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
46578 1992 EC14 02/03/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
46579 1992 EA26 08/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
46580 Ryouichiirie 1992 GC 02/04/1992 Geisei T. Seki 4,3 km MPC · JPL
46581 1992 OK2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
46582 1992 RR3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
46583 1992 RW3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
46584 1992 RN6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
46585 1992 RD7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
46586 1992 SH6 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
46587 1992 UJ1 22/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
46588 1992 WR 16/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
46589 1992 WU 16/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
46590 1992 WP1 17/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,1 km MPC · JPL
46591 1992 WS1 18/11/1992 Dynic A. Sugie 14 km MPC · JPL
46592 Marinawatanabe 1992 YP 16/12/1992 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
46593 1992 YP1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
46594 1992 YP3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
46595 Kita-Kyushu 1992 YB4 29/12/1992 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
46596 Tobata 1993 BD 16/01/1993 Geisei T. Seki 3,3 km MPC · JPL
46597 1993 DK2 24/02/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
46598 1993 FT2 19/03/1993 Palomar E. F. Helin 4,9 km MPC · JPL
46599 1993 FP10 17/03/1993 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
46600 1993 FG14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL