Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45601–45700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45601 2000 DE5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45602 2000 DX17 28/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 15 km MPC · JPL
45603 2000 DC18 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45604 2000 DH24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45605 2000 DM28 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45606 2000 DE32 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45607 2000 DG36 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45608 2000 DZ41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45609 2000 DN46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45610 2000 DJ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45611 2000 DV54 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45612 2000 DB59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45613 2000 DJ59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45614 2000 DA63 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45615 2000 DG63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45616 2000 DN66 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45617 2000 DY71 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45618 2000 DO72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45619 2000 DS78 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45620 2000 DY80 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45621 2000 DL87 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45622 2000 DN87 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45623 2000 DT93 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45624 2000 DY93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45625 2000 DE95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45626 2000 DF95 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45627 2000 DY97 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45628 2000 DD99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45629 2000 DT99 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45630 2000 DO101 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45631 2000 DY105 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45632 2000 DS106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45633 2000 EY1 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45634 2000 EH11 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45635 2000 EY11 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45636 2000 EG12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45637 2000 EW12 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45638 2000 EK20 03/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45639 2000 EP20 03/03/2000 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
45640 2000 ED21 03/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
45641 2000 EK21 03/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45642 2000 EU34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45643 2000 EG37 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45644 2000 EU37 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
45645 2000 EY41 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
45646 2000 EE45 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45647 2000 EF46 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45648 2000 ED47 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45649 2000 EN49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45650 2000 EV49 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
45651 2000 EK60 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45652 2000 EK61 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45653 2000 EL62 10/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45654 2000 EV71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
45655 2000 EW71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
45656 2000 EN74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45657 2000 EK76 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45658 2000 EA80 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45659 2000 EL84 06/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45660 2000 EU84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45661 2000 EX84 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45662 2000 EY84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45663 2000 EF85 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45664 2000 EC88 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
45665 2000 EM88 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45666 2000 EX91 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45667 2000 EG93 09/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45668 2000 EU94 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45669 2000 ET96 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45670 2000 EK103 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45671 2000 EA104 14/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45672 2000 EE109 08/03/2000 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
45673 2000 ES111 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
45674 2000 EY111 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45675 2000 EG112 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45676 2000 EG117 10/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
45677 2000 EJ120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
45678 2000 EQ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45679 2000 EZ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
45680 2000 EF130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
45681 2000 ET131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
45682 2000 EX131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
45683 2000 EO135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
45684 2000 EE137 13/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45685 Torrycoppin 2000 EA139 11/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45686 2000 EM139 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45687 Pranverahyseni 2000 EK140 01/03/2000 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
45688 Lawrencestacey 2000 EV142 03/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
45689 Brianjones 2000 EC144 03/03/2000 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
45690 2000 EL146 04/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45691 2000 EF148 04/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
45692 Poshyachinda 2000 EJ148 04/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45693 2000 EB150 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45694 2000 EC150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
45695 2000 ET150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
45696 2000 EM167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45697 2000 EP174 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45698 2000 EG197 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45699 Maryalba 2000 EO199 01/03/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45700 Levi-Setti 2000 EP204 03/03/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL