Danh sách tiểu hành tinh/464701–464800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464701 2002 NZ31 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464702 2002 PT30 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
464703 2002 PB64 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
464704 2002 PT105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464705 2002 PK166 14/08/2002 Palomar R. Matson 710 m MPC · JPL
464706 2002 QE73 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464707 2002 QD86 17/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
464708 2002 QR86 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
464709 2002 QN93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
464710 2002 QW100 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
464711 2002 QW128 29/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
464712 2002 QQ139 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
464713 2002 QF140 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
464714 2002 RF9 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
464715 2002 RX69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
464716 2002 RM148 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
464717 2002 RN182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
464718 2002 RV202 21/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
464719 2002 RM247 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
464720 2002 RX258 14/09/2002 Palomar NEAT 420 m MPC · JPL
464721 2002 SM10 27/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
464722 2002 SC67 17/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
464723 2002 TE44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464724 2002 TR107 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464725 2002 TB171 14/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
464726 2002 TQ224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
464727 2002 TV264 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
464728 2002 TB304 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
464729 2002 TS310 04/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
464730 2002 TW357 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
464731 2002 UQ44 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464732 2002 UD56 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
464733 2002 XR4 03/12/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
464734 2002 XG16 03/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464735 2003 CB13 03/02/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
464736 2003 EV53 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
464737 2003 GA3 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464738 2003 HN19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464739 2003 KD16 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464740 2003 NO5 04/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
464741 2003 OP18 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
464742 2003 PB 01/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
464743 Stanislavkomárek 2003 PA11 06/08/2003 Kleť KLENOT 620 m MPC · JPL
464744 2003 QO48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
464745 2003 RQ7 05/09/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 2,3 km MPC · JPL
464746 2003 RQ23 14/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
464747 2003 SL23 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
464748 2003 SG27 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464749 2003 SS27 18/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
464750 2003 SW40 03/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
464751 2003 SX141 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
464752 2003 SH196 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464753 2003 SY199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
464754 2003 SF205 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464755 2003 SA220 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464756 2003 SZ268 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464757 2003 SP291 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464758 2003 SB324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464759 2003 SZ332 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464760 2003 SG394 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
464761 2003 SQ400 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
464762 2003 SU427 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464763 2003 TD6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
464764 2003 US20 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464765 2003 UY22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464766 2003 UJ62 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
464767 2003 UB165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464768 2003 UM171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464769 2003 UG175 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464770 2003 UT211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464771 2003 UQ219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464772 2003 UW229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
464773 2003 UL260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464774 2003 UB275 29/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
464775 2003 UU281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464776 2003 UF286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464777 2003 UN328 17/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
464778 2003 US378 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
464779 2003 WS15 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464780 2003 WK53 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464781 2003 WZ68 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464782 2003 WQ108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464783 2003 WV133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
464784 2003 WM148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464785 2003 WJ158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464786 2003 WN176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464787 2003 XY27 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464788 2003 XP34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464789 2004 AQ13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464790 2004 BB8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464791 2004 BK8 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464792 2004 BH15 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464793 2004 BE26 16/01/2004 Mount Graham W. H. Ryan 2,7 km MPC · JPL
464794 2004 BE70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
464795 2004 BA138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464796 2004 ER70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464797 2004 FZ1 18/03/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
464798 2004 JX20 15/05/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
464799 2004 JZ32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464800 2004 JU34 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL