Danh sách tiểu hành tinh/465601–465700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465601 2009 BE189 16/01/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
465602 2009 CU10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465603 2009 CW27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465604 2009 CT43 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465605 2009 DV18 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465606 2009 DX22 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465607 2009 DP43 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465608 2009 DL49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465609 2009 DN50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465610 2009 DR53 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465611 2009 DC75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465612 2009 DT84 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
465613 2009 DS125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
465614 2009 DU130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465615 2009 DH135 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465616 2009 EC 01/03/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
465617 2009 EK1 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 190 m MPC · JPL
465618 2009 EJ29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465619 2009 FJ22 18/03/2009 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
465620 2009 FT36 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465621 2009 FQ42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465622 2009 FS52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465623 2009 FK72 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465624 2009 HK15 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465625 2009 HR20 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465626 2009 HD22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465627 2009 HB23 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465628 2009 HT31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465629 2009 HC38 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
465630 2009 HH82 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465631 2009 HE93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465632 2009 JN2 13/05/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
465633 2009 JR5 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
465634 2009 JS6 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465635 2009 KA13 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465636 2009 KS15 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465637 2009 KK17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465638 2009 KH23 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465639 2009 LY6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465640 2009 MN9 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
465641 2009 PW3 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465642 2009 PX7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465643 2009 PY12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465644 2009 QG3 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465645 2009 QP3 16/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465646 2009 QJ7 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465647 2009 QM9 19/08/2009 Hibiscus N. Teamo 620 m MPC · JPL
465648 2009 QA23 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465649 2009 QD57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465650 2009 RT8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
465651 2009 RN15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465652 2009 RA35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
465653 2009 RL35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465654 2009 RR49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465655 2009 RU49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465656 2009 RB50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465657 2009 RU54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465658 2009 RX62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
465659 2009 RE72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465660 2009 RJ72 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465661 2009 RC73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465662 2009 SD13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465663 2009 SD44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465664 2009 SL47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465665 2009 SV50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465666 2009 SP51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465667 2009 SE69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465668 2009 SG76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465669 2009 SV76 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465670 2009 SD80 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465671 2009 SK91 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465672 2009 SD105 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465673 2009 SM108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465674 2009 SL136 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465675 2009 SC138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465676 2009 ST160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465677 2009 SY193 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465678 2009 SY194 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465679 2009 SC203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465680 2009 SE203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
465681 2009 SD205 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465682 2009 SC208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465683 2009 SV212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465684 2009 SA213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465685 2009 SR215 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465686 2009 SD233 19/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465687 2009 SC236 29/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
465688 2009 SE258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
465689 2009 SO269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465690 2009 SX269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465691 2009 SC271 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465692 2009 SC281 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465693 2009 SY285 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465694 2009 ST286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465695 2009 SQ288 25/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
465696 2009 SU303 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465697 2009 SE338 19/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
465698 2009 SZ341 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465699 2009 SC352 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465700 2009 SN354 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL