Danh sách tiểu hành tinh/465501–465600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465501 2008 UR15 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465502 2008 UZ32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465503 2008 UX34 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
465504 2008 UA41 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465505 2008 UL47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
465506 2008 US65 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465507 2008 UP73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465508 2008 UM74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465509 2008 UV82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465510 2008 UT89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465511 2008 UZ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465512 2008 UV127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465513 Chenchen 2008 UO128 22/10/2008 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
465514 2008 UU131 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465515 2008 UB136 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465516 2008 UO137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465517 2008 UD139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465518 2008 UA146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465519 2008 UC151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
465520 2008 UG154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465521 2008 UR166 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465522 2008 UL177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465523 2008 UZ179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465524 2008 UC183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465525 2008 UL187 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465526 2008 UG192 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465527 2008 UH196 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465528 2008 US205 23/10/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
465529 2008 UR233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465530 2008 UU236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
465531 2008 UW248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465532 2008 UL252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465533 2008 UJ262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465534 2008 UR265 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465535 2008 UQ267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465536 2008 UU279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465537 2008 UM285 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465538 2008 UX285 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465539 2008 UM306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465540 2008 UC322 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465541 2008 UP348 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465542 2008 UF349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465543 2008 UJ349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465544 2008 UE353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465545 2008 UH369 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465546 2008 VP7 02/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465547 2008 VN12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465548 2008 VG40 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465549 2008 VD41 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465550 2008 VF45 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465551 2008 VR48 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465552 2008 VE63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465553 2008 VC66 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465554 2008 WR11 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465555 2008 WQ18 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465556 2008 WP31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
465557 2008 WW35 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465558 2008 WX36 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465559 2008 WT46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465560 2008 WD68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465561 2008 WR80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465562 2008 WV82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465563 2008 WS87 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465564 2008 WC92 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465565 2008 WE103 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
465566 2008 WX103 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465567 2008 WD109 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465568 2008 WY109 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
465569 2008 WH113 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465570 2008 WA114 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465571 2008 WE122 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465572 2008 WZ130 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465573 2008 WA131 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465574 2008 WG138 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465575 2008 WB139 30/11/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
465576 2008 XV13 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465577 2008 XA51 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465578 2008 YZ14 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465579 2008 YT26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
465580 2008 YE42 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465581 2008 YD59 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465582 2008 YO80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465583 2008 YQ85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465584 2008 YR118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465585 2008 YG130 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465586 2008 YB132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465587 2008 YK142 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465588 2008 YG162 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
465589 2008 YR172 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465590 2009 AR35 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465591 2009 AE43 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465592 2009 AZ44 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465593 2009 BL26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465594 2009 BX26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
465595 2009 BU87 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465596 2009 BQ127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465597 2009 BT133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
465598 2009 BL137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465599 2009 BS141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465600 2009 BK172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL