Danh sách tiểu hành tinh/464501–464600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464501 2016 BW75 01/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
464502 2016 BX75 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464503 2016 BB77 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464504 2016 BF77 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464505 2016 BJ77 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464506 2016 BM77 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464507 2016 BP77 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
464508 2016 BR77 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464509 2016 BS77 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
464510 2016 BA78 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464511 2016 BO79 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464512 2016 BD80 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464513 2016 BJ80 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464514 2016 CN 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464515 2016 CL1 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464516 2016 CN1 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464517 2016 CR1 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464518 2016 CN3 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
464519 2016 CP4 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
464520 2016 CE5 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464521 2016 CM8 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,5 km MPC · JPL
464522 2016 CW9 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
464523 2016 CY11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
464524 2016 CR12 06/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464525 2016 CG13 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464526 2016 CJ13 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464527 2016 CX13 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464528 2016 CA15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464529 2016 CZ15 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464530 2016 CT16 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464531 2016 CB17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464532 2016 CW17 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
464533 2016 CB18 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
464534 2016 CZ19 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464535 2016 CX21 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464536 2016 CO22 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464537 2016 CG23 16/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
464538 2016 CH23 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464539 2016 CT23 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464540 2016 CW23 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
464541 2016 CF27 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464542 2016 CO32 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464543 2016 CU32 05/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
464544 2016 CW32 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464545 2016 CP35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464546 2016 CK36 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464547 2016 CL36 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464548 2016 CK37 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464549 2016 CC38 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464550 2016 CV38 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464551 2016 CG40 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464552 2016 CS40 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464553 2016 CU40 30/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464554 2016 CX40 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
464555 2016 CW42 17/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464556 2016 CF43 17/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464557 2016 CN43 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464558 2016 CZ43 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
464559 2016 CC44 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464560 2016 CS44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464561 2016 CC47 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
464562 2016 CT48 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464563 2016 CX49 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464564 2016 CC50 08/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
464565 2016 CZ51 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
464566 2016 CE52 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464567 2016 CD56 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464568 2016 CP60 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
464569 2016 CY63 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464570 2016 CQ64 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464571 2016 CS64 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464572 2016 CA66 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464573 2016 CY67 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464574 2016 CG69 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464575 2016 CW69 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
464576 2016 CS70 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464577 2016 CN72 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
464578 2016 CO72 03/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464579 2016 CW74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464580 2016 CK76 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464581 2016 CD81 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464582 2016 CB89 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
464583 2016 CE96 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464584 2016 CM97 06/02/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
464585 2016 CT98 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
464586 2016 CZ100 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464587 2016 CK103 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
464588 2016 CW105 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464589 2016 CG106 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464590 2016 CH108 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
464591 2016 CF109 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464592 2016 CY109 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464593 2016 CP110 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464594 2016 CK111 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464595 2016 CH112 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464596 2016 CS116 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464597 2016 CN119 17/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464598 2016 CB121 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464599 2016 CC121 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464600 2016 CH121 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL