Danh sách tiểu hành tinh/466501–466600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466501 2013 WF105 16/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466502 2013 YY53 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
466503 2013 YJ103 25/08/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
466504 2014 AX20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466505 2014 AH51 03/01/2014 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
466506 2014 DE89 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466507 2014 FK33 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 250 m MPC · JPL
466508 2014 GY48 08/04/2014 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
466509 2014 OP28 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466510 2014 OP122 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466511 2014 OH187 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466512 2014 OE295 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466513 2014 OW338 30/09/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
466514 2014 PO44 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466515 2014 PJ56 13/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466516 2014 QV140 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466517 2014 QS204 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466518 2014 QD214 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466519 2014 QP368 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466520 2014 QJ369 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466521 2014 QR373 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466522 2014 QH377 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466523 2014 QC409 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
466524 2014 QV420 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466525 2014 QC421 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466526 2014 QA432 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466527 2014 QN438 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466528 2014 RV58 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466529 2014 SF 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466530 2014 SR 11/12/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
466531 2014 SF23 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466532 2014 SF56 08/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
466533 2014 SH57 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466534 2014 SJ96 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466535 2014 SP119 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466536 2014 SR123 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466537 2014 SH147 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
466538 2014 SR154 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466539 2014 SA158 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466540 2014 SY160 27/09/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
466541 2014 SD212 17/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466542 2014 SD225 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
466543 2014 SO226 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
466544 2014 SD227 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
466545 2014 SM233 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
466546 2014 SN287 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466547 2014 SD291 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466548 2014 SJ299 02/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
466549 2014 SK301 02/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
466550 2014 SX307 12/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
466551 2014 SN310 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466552 2014 SS310 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466553 2014 SZ318 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466554 2014 SP319 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466555 2014 SR320 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466556 2014 SB323 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466557 2014 SG330 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466558 2014 SL333 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466559 2014 SO338 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466560 2014 TQ13 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466561 2014 TJ15 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466562 2014 TJ16 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,3 km MPC · JPL
466563 2014 TJ23 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466564 2014 TA27 04/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
466565 2014 TQ59 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466566 2014 TX64 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466567 2014 TO68 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466568 2014 UM4 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466569 2014 UP4 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466570 2014 UU4 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466571 2014 UU16 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466572 2014 UX19 13/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466573 2014 UU21 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
466574 2014 UD24 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
466575 2014 UW24 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
466576 2014 UR27 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466577 2014 UX41 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466578 2014 UC53 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466579 2014 UO65 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466580 2014 UD68 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466581 2014 UK83 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466582 2014 UD84 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466583 2014 UP84 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466584 2014 UC93 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466585 2014 UH99 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466586 2014 UE101 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466587 2014 UA105 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466588 2014 UH109 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466589 2014 UA114 13/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466590 2014 UT117 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
466591 2014 US118 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466592 2014 UT121 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466593 2014 UT124 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466594 2014 UF144 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466595 2014 UF164 11/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466596 2014 UK169 09/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
466597 2014 UF170 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466598 2014 UL178 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466599 2014 UZ184 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
466600 2014 UB185 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL