Danh sách tiểu hành tinh/465401–465500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465401 2008 GS110 03/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465402 2008 HW1 30/03/2008 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
465403 2008 HK19 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465404 2008 HQ46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465405 2008 HZ46 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465406 2008 HR67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465407 2008 JG5 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465408 2008 JM10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465409 2008 JM11 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465410 2008 JN40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465411 2008 KP1 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465412 2008 KC3 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465413 2008 KK3 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465414 2008 KM15 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465415 2008 KK18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465416 2008 KC36 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465417 2008 KR41 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465418 2008 MZ1 24/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465419 2008 OW3 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
465420 2008 OQ20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465421 2008 PF 01/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
465422 2008 PL2 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
465423 2008 PA4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465424 2008 PW6 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465425 2008 PK15 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465426 2008 PM21 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
465427 2008 QT21 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
465428 2008 QY43 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
465429 2008 QX44 24/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
465430 2008 RR5 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465431 2008 RF35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465432 2008 RX38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465433 2008 RE62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465434 2008 RQ63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465435 2008 RL69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465436 2008 RL88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465437 2008 RT100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465438 2008 RZ105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465439 2008 RG107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465440 2008 RW112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465441 2008 RK116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465442 2008 RH123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465443 2008 RS134 06/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
465444 2008 RU134 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
465445 2008 RS138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465446 2008 SE20 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465447 2008 SE22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465448 2008 SV23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465449 2008 SZ26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465450 2008 SE30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465451 2008 SZ41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465452 2008 SY44 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465453 2008 SG72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465454 2008 SB83 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465455 2008 SU97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465456 2008 SB99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465457 2008 SE99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465458 2008 SD101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465459 2008 SF104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465460 2008 SH119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465461 2008 SO123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465462 2008 SK125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465463 2008 SB128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465464 2008 SV129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465465 2008 SH131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465466 2008 SD142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465467 2008 SG146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465468 2008 SD196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
465469 2008 SL201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465470 2008 SM256 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465471 2008 SE265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465472 2008 SV265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465473 2008 SP267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465474 2008 SO270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465475 2008 SF274 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465476 2008 SB279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465477 2008 SK281 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465478 2008 SP299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465479 2008 TV6 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465480 2008 TG32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465481 2008 TJ33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465482 2008 TF62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465483 2008 TL62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465484 2008 TK64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465485 2008 TW69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465486 2008 TX74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465487 2008 TM79 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465488 2008 TU84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465489 2008 TQ89 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465490 2008 TE97 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
465491 2008 TP103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465492 2008 TF112 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465493 2008 TS114 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465494 2008 TH142 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465495 2008 TV162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465496 2008 TX167 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465497 2008 TV176 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465498 2008 TT177 06/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465499 2008 TF189 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
465500 2008 UZ 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL