Danh sách tiểu hành tinh/465201–465300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465201 2007 JA30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465202 2007 JB31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465203 2007 LC21 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465204 2007 LJ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465205 2007 MY21 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465206 2007 OR4 21/07/2007 Lulin Observatory LUSS 710 m MPC · JPL
465207 2007 PC21 09/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
465208 2007 PS28 15/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
465209 2007 PN30 11/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
465210 2007 QF10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
465211 2007 RW5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 620 m MPC · JPL
465212 2007 RG6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,2 km MPC · JPL
465213 2007 RS15 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 570 m MPC · JPL
465214 2007 RU29 04/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
465215 2007 RB31 05/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465216 2007 RR54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465217 2007 RL68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465218 2007 RA86 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465219 2007 RX92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465220 2007 RZ107 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465221 2007 RL115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465222 2007 RB118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465223 2007 RF129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465224 2007 RT131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465225 2007 RC139 15/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
465226 2007 RH139 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465227 2007 RZ165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465228 2007 RO179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465229 2007 RN181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465230 2007 RQ191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465231 2007 RQ209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465232 2007 RR210 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465233 2007 RG228 22/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
465234 2007 RY250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465235 2007 RG262 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
465236 2007 RC272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465237 2007 RJ273 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465238 2007 RM287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465239 2007 RT290 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465240 2007 RK291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465241 2007 RS291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465242 2007 RT291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465243 2007 RR293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465244 2007 RU293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465245 2007 RX293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465246 2007 RE298 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
465247 2007 RF301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465248 2007 RW302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465249 2007 RH312 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
465250 2007 RT315 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465251 2007 RP316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465252 2007 RW319 13/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465253 2007 RZ322 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465254 2007 SM2 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
465255 2007 SD6 21/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
465256 2007 SJ6 04/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465257 2007 SQ14 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465258 2007 SP19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465259 2007 SS22 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465260 2007 TS11 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465261 2007 TK26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
465262 2007 TK27 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465263 2007 TS27 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465264 2007 TN39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465265 2007 TL59 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465266 2007 TK60 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465267 2007 TQ61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465268 2007 TU72 08/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
465269 2007 TA74 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
465270 2007 TQ74 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465271 2007 TF107 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465272 2007 TS112 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465273 2007 TR115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465274 2007 TR127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465275 2007 TR163 11/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
465276 2007 TA165 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465277 2007 TV172 13/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
465278 2007 TV178 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465279 2007 TY180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
465280 2007 TA182 08/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
465281 2007 TM190 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465282 2007 TK205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465283 2007 TZ211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465284 2007 TA219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
465285 2007 TN244 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465286 2007 TO248 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465287 2007 TD260 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465288 2007 TM276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465289 2007 TB295 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465290 2007 TK299 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465291 2007 TC314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465292 2007 TD329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465293 2007 TR330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465294 2007 TY335 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465295 2007 TH336 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
465296 2007 TE359 21/09/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
465297 2007 TN368 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
465298 2007 TF385 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465299 2007 TW394 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
465300 2007 TE397 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL