Danh sách tiểu hành tinh/464201–464300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464201 2015 BU82 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464202 2015 BW83 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464203 2015 BC87 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464204 2015 BF87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464205 2015 BO100 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
464206 2015 BE116 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464207 2015 BF117 03/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
464208 2015 BO123 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
464209 2015 BL126 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464210 2015 BJ162 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464211 2015 BW165 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 5,6 km MPC · JPL
464212 2015 BO169 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464213 2015 BD171 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464214 2015 BG204 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464215 2015 BQ207 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
464216 2015 BM208 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464217 2015 BK209 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464218 2015 BQ214 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464219 2015 BF218 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464220 2015 BK221 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464221 2015 BX225 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464222 2015 BW233 27/05/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
464223 2015 BB242 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464224 2015 BP242 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464225 2015 BA243 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464226 2015 BZ264 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
464227 2015 BH286 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464228 2015 BX296 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464229 2015 BN320 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464230 2015 BK326 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464231 2015 BQ348 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
464232 2015 BC360 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464233 2015 BK373 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464234 2015 BL412 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464235 2015 BY449 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464236 2015 BJ511 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
464237 2015 CO1 01/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
464238 2015 CK5 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464239 2015 CR10 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
464240 2015 CN20 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464241 2015 CY20 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
464242 2015 DU13 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464243 2015 DG65 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464244 2015 DB100 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464245 2015 DR109 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464246 2015 DY114 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464247 2015 DW142 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
464248 2015 DJ143 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464249 2015 DH148 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464250 2015 DQ149 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464251 2015 DF150 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
464252 2015 DG150 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464253 2015 DV156 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464254 2015 DH193 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464255 2015 DP216 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464256 2015 EN1 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464257 2015 EY11 12/08/2007 XuYi PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
464258 2015 FB2 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464259 2015 FM2 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464260 2015 FR2 18/03/2004 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
464261 2015 FE3 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464262 2015 FW6 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464263 2015 FE53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464264 2015 FW118 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464265 2015 FT125 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464266 2015 FK127 18/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
464267 2015 FJ137 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464268 2015 FV140 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
464269 2015 LC32 17/12/2012 Kislovodsk ASC-Kislovodsk 1,7 km MPC · JPL
464270 2015 RB31 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
464271 2015 TO67 17/09/1996 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
464272 2015 UC66 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,3 km MPC · JPL
464273 2015 WU2 19/01/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
464274 2015 WD10 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464275 2015 XG168 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464276 2015 XW245 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464277 2015 XY383 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
464278 2015 YH4 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464279 2015 YY4 07/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464280 2015 YA9 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464281 2015 YJ9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
464282 2016 AU1 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464283 2016 AR26 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464284 2016 AA45 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464285 2016 AT54 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464286 2016 AB73 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464287 2016 AK73 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464288 2016 AV73 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464289 2016 AP74 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464290 2016 AH75 11/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
464291 2016 AZ75 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
464292 2016 AG78 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464293 2016 AE79 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464294 2016 AL93 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464295 2016 AS94 07/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
464296 2016 AR95 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464297 2016 AV95 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464298 2016 AA98 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464299 2016 AP98 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464300 2016 AT98 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL