Danh sách tiểu hành tinh/465101–465200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465101 2006 UE252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465102 2006 UO273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465103 2006 UJ276 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465104 2006 UM288 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
465105 2006 UD290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465106 2006 VF17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465107 2006 VQ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465108 2006 VR26 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
465109 2006 VA31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465110 2006 VB34 11/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
465111 2006 VF61 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465112 2006 VE65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465113 2006 VS70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465114 2006 VA108 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465115 2006 WA83 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
465116 2006 WB100 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465117 2006 WU104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465118 2006 WU107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465119 2006 WV110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465120 2006 WW117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465121 2006 WP134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465122 2006 WL157 22/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465123 2006 WL170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465124 2006 WW175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
465125 2006 WY190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465126 2006 WF204 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465127 2006 XB56 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465128 2006 XY61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465129 2006 XG66 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465130 2006 XG67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465131 2006 YO9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465132 2006 YG15 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465133 2006 YH17 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465134 2006 YQ17 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465135 2006 YV26 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465136 2006 YF48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465137 2007 AK23 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465138 2007 AB28 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465139 2007 BD2 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465140 2007 BA3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465141 2007 BH37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465142 2007 BG45 25/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465143 2007 BC59 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465144 2007 BK76 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465145 2007 BE81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465146 2007 CZ2 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465147 2007 CG8 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465148 2007 CJ29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465149 2007 CG31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465150 2007 CW32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465151 2007 CL37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465152 2007 CD48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
465153 2007 CT56 27/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465154 2007 CR57 09/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465155 2007 DC6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465156 2007 DU11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465157 2007 DW12 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465158 2007 DP32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465159 2007 DO33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465160 2007 DW41 10/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465161 2007 DX41 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
465162 2007 DM55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465163 2007 DY69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465164 2007 DZ113 25/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
465165 2007 DV115 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465166 2007 EL 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
465167 2007 EE14 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465168 2007 EM16 09/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465169 2007 EE43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465170 2007 EW52 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465171 2007 EE53 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465172 2007 EZ63 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465173 2007 EY76 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
465174 2007 EE84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
465175 2007 ER100 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465176 2007 ES100 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465177 2007 EZ121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465178 2007 EB127 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465179 2007 EL127 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465180 2007 EZ141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465181 2007 EB190 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465182 2007 EV193 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465183 2007 ER219 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465184 2007 FG22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465185 2007 FR26 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465186 2007 FB46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465187 2007 GS9 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465188 2007 GD43 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465189 2007 GE67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465190 2007 GE71 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465191 2007 HQ1 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
465192 2007 HF20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465193 2007 HP24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465194 2007 HS41 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465195 2007 HC42 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465196 2007 HB43 16/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
465197 2007 HW50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465198 2007 HM57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465199 2007 JJ8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465200 2007 JB28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL